Historisk arkiv

Regjeringen vil ha flere nye lærerspesialister i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I år ønsker regjeringen 1500 lærerspesialister i norske klasserom. – Dyktige lærere kan få benytte- og videreutvikle kompetansen sin faglig når de får være lærerspesialister. En lærerspesialist bidrar til å gjøre hele skolen bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Lærerspesialister er spesialister i sitt undervisningsfag eller i begynneropplæring. Disse lærerne skal ta et særlig ansvar for faglig ledelse og utvikling på skolen. Fristen for å søke for skoleåret 2020/21 er 15. mars. Regjeringens mål er at det skal være 3000 lærerspesialister i 2022.

– Lærerspesialistene er en viktig del av regjeringens satsing på en bedre skole. Vi er særlig opptatt av å få flere spesialister i begynneropplæring. Tidlig innsats i skolen er avgjørende for å gi barn en god start og gode forutsetninger for fremtiden, sier Skei Grande.

Ordningen gir en karrierevei til lærere som ønsker nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter arbeidet i klasserommet.

Lærerspesialister skal bidra til faglig oppdatering
Evaluering av ordningen i de to første årene viser at det var store forventninger til at ordningen skulle bidra til bedre undervisningskvalitet i skolen.

– Vi har tro på at lærere som går inn i den krevende rollen som lærerspesialist, vil føle en forpliktelse til å yte det som forventes av dem, sier kunnskapsministeren. Lærerspesialistene sier selv at det er en krevende, men givende rolle de har påtatt seg og at de håper de får muligheten til å fortsette som spesialister.

Spesialisten skal være faglig oppdatert på undervisningsmetoder og forskning på sitt fagområde. Spesialisten skal bruke sin fag- og analysekompetanse til å styrke profesjonsfellesskapet og til å utvikle skolen som lærende organisasjon.

Antall lærere som er med i lærerspesialistordningen 2019/2020:

Fylker

Antall lærerspesialister i fylkene

Agder

62

Innlandet

113

Møre og Romsdal

75

Nordland

48

Oslo

191

Rogaland

82

Troms og Finnmark

124

Trøndelag

62

Vestfold og Telemark

133

Vestland

59

Viken

205

Totalsum

1154

 

Fakta om lærerspesialistordningen

 • Det første året (2015) var antallet lærerspesialister 205. Høsten 2018 var det økt til 509. Med regjeringens nye satsing kan det bli til sammen 1500 lærerspesialister i 2020.
 • Våren 2020 kan skoleeiere søke om tilskudd til lærerspesialister innenfor disse fagene og fagområdene:
 • realfag
 • norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring (inkludert tegnspråk, samisk og norsk for samiske elever)
 • praktiske og estetiske fag
 • begynneropplæring på 1.–4. trinn
 • yrkesfag
 • profesjonsfaglig digital kompetanse
 • opplæring av minoritetsspråklige elever
 • engelsk og/eller 2. fremmedspråk
 • veiledning
 • spesialpedagogikk
 • lærerutdanning

For å bli lærerspesialist må du ha minst 60 studiepoeng fordypning i fagområdet, og du må ha minst fem års erfaring som lærer. Lærere kan også få tilbud om videreutdanning for å bli lærerspesialist.

Søknadsfristen for å få tilskudd til lærerspesialister fra høsten 2020 er 15.mars.

Les mer om lærerspesialister og lærerspesialistutdanning på Utdanningsdirektoratets nettsider.