Historisk arkiv

Sikrer Lånekasse-støtte for studier i utlandet høsten 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Under koronakrisen har mange studenter og utvekslingselever vært nødt til å reise hjem til Norge. – Vi håper at hverdagen snart er tilbake, men inntil videre må vi planlegge for at det kan bli vanskelig å reise ut igjen til høsten. Derfor sikrer vi nå at utenlandsstudenter kan få lån og stipend neste semester selv om de ikke kan starte utenlandsstudiene fysisk på lærestedet med en gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Mange av utenlandsstudentene er midt i en utdanning de skal tilbake til, samtidig som nye studenter ønsker å reise ut for å starte opp et studium i utlandet.

– Nå viderefører vi unntaket fra regelverket for å få utdanningsstøtte for disse studentene, slik at de kan planlegge for å fortsette studiene sine selv om vi ikke vet hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg til høsten, sier Asheim.

Reglene innebærer at:

  • Utenlandsstudenter og utvekslingselever på videregående som må starte studieåret med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av koronapandemien, vil ha rett til stipend og lån.
  • For høsten 2020 vil retten til lån og stipend være uavhengig av om man reiser til studiested eller skole allerede ved semesterstart. Rett til lån og stipend for studier i utlandet krever ordinært at man fysisk befinner seg på et lærested i utlandet.

Får støtte selv om de er i Norge

Strenge innreiseforbud kan hindre studenter og elever fra å reise til studielandet også til høsten. Det betyr at mange kanskje må starte studieåret med å bo hjemme hos foreldrene sine.

 –Tidligere har ikke studenter fått rett til stipend og lån i slike tilfeller. Det får de nå, sier Asheim. 

Det vil også være mulig å få lån og stipend selv om man ikke følger undervisningen fysisk på lærestedet, men fra Norge. Trolig vil mange studiesteder i utlandet gjøre tilpasninger slik at de norske studentene kan følge undervisningen digitalt. Det kan også være enkelte som planlegger samlingsbasert oppstart, med mulig normalisering av undervisningssituasjonen etter hvert.

ANSA glad for mer forutsigbarhet for studentene

President Hanna Flood i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, er fornøyd med at studenter nå kan planlegge høsten.

– Dette har vært en viktig sak for ANSA fordi studentene trenger forutsigbarhet. Vi er glade for at de som har ventet med å takke ja til studieplasser nå har muligheten til å gjøre det med Lånekassen i ryggen, sier Flood.

Hun er også glad for at tusenvis av studenter som allerede er i gang med studier i utlandet, får mulighet til å få fullført sin utdannelse.

- Vi har satt pris på god dialog med Henrik Asheim og Kunnskapsdepartementet i denne prosessen. Så håper vi at vi kan fortsette dialogen for å finne gode løsninger på flere av utfordringene som norske studenter i utlandet opplever, sier Flood.

Forslagene ut på høring

Forslagene til endringer i studiestøtten til utenlandsstudenter skal ut på høring før sommeren. Det er for å sikre at endringene trer i kraft før semesterstart.

For studieåret 2020-2021 har departementet fastsatt en helt ny forskrift om utdanningsstøtte med enklere struktur og språk, forslagene som videreføres vil for høsten 2020 gjelde sammen med den nye forskriften.