Historisk arkiv

Styrker korona-informasjonen til innvandrergrupper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil gi 6,6 millioner kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner for informasjonsarbeid om korona-viruset til innvandrerbefolkningen.

Pengene fordeles til Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp.

Økende informasjonsbehov

Den ekstraordinære situasjonen som har oppstått i tilknytning til Covid-19-viruset og bekjempelsen av dette medfører et stort informasjonsbehov. Dette behovet er knyttet til helseinformasjon så vel som sosiale og økonomiske konsekvenser for den enkelte.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når ut til alle på en god nok måte. For å lykkes med håndteringen av situasjonen er det viktig at vi gjør det vi kan for å nå ut til innvandrerbefolkningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Organisasjonene som får tilskudd er etablerte tilskuddsmottakere, og har både kapasitet og nettverk som trengs for å bidra med informasjonstiltak om Covid-19-viruset i innvandrerbefolkningen. Organisasjonene er i dialog med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og vil på kort varsel kunne sette i gang eller oppskalere allerede eksisterende tiltak i tråd med formålet.

– Det er ekstra viktig at vi når ut til innvandrerbefolkningen med denne informasjonen. For å få til det er vi helt avhengig av det arbeidet som de frivillige organisasjonene gjør, sier Melby.

Frivilligheten er viktig

Statsråd Melby sier at frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle på integreringsfeltet.

– De frivillige gjør en ekstremt viktig jobb i dette arbeidet. Jeg er opptatt av å gjøre det enklere for dem å fortsette med det nødvendige informasjonsarbeidet i denne situasjonen. Derfor er jeg glad for at vi nå bevilger ekstra penger til organisasjonene, slik at de kan hjelpe oss med å spre viktig informasjon, sier statsråden.

Fordelingen av tilskuddet:

Organisasjoner

Beløp

Røde Kors

1 500 000 kroner

Caritas

1 500 000 kroner

Norges Frivillighetssentraler

500 000 kroner

Norske Kvinners Sanitetsforening

1 080 000 kroner

Kristent Interkulturelt Arbeid

500 000 kroner

Norsk Folkehjelp

1 500 000 kroner