Historisk arkiv

Historisk arkiv

Trøndelag Forskning og Utvikling får utsatt frist for fusjonsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskningsinstituttet Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) tilfredsstiller ikke kravene for å motta statlig grunnbevilgning, og ble i 2019 bedt om å finne en fusjonspartner. Nå har de fått utsatt frist for å få på plass en fusjonsavtale til 1. juli 2020.

Forskningsrådet anbefalte at Kunnskapsdepartementet tok TFoU ut av grunnbevilgningssystemet fra 2019, siden de ikke tilfredsstilte kravene. I samråd med TFoU kom departementet til at den faglige virksomheten ved TFoU kunne videreføres på en god måte om instituttet fusjonerte med en annen FoU-institusjon.

– Jeg ønsker å la instituttene følge den tidsplanen de selv har lagt og håper fusjonen lykkes. Det er viktig med gode forskningsmiljøer i Trøndelag. Jeg har derfor kommet til at fristen for instituttene til å inngå avtale om fusjon forlenges til 1. juli 2020. Fusjonen må iverksettes innen 1. januar 2021, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren er kjent med at det er konkrete planer om en fusjon mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og NTNU Samfunnsforskning. Instituttene skal fatte beslutning om en eventuell fusjon år før juli 2020.