Historisk arkiv

Gratulerer Erik Solheim som ny leder av FNs miljøprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

– Det er en god nyhet at FNs hovedforsamling har valgt Erik Solheim til ny leder av FNs miljøprogram UNEP. Han har den politiske bakgrunnen, energien og drivkraften som skal til for jobben. Jeg gratulerer ham med stillingen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Erik Solheim tar over ledelsen av FNs miljøprogram (UNEP). Foto: UNEP.

Erik Solheim tar over ledelsen av FNs miljøprogram (UNEP). Foto: UNEP.

Norge ønsker et sterkt FN på miljøområdet og UNEP er FNs ledende miljøaktør.

– Regjeringen har jobbet for å mobilisere støtte til Erik Solheim etter at vi fremmet hans kandidatur. Vi mener han er rette mann til denne viktige jobben for miljø og bærekraftig utvikling, sier Vidar Helgesen.

Tar over ved viktig korsvei

Erik Solheim tar over ledelsen i UNEP ved en viktig korsvei. 2015 var det varmeste året globalt, samtidig var det et viktig veiskille for global miljøsamarbeid.

­– Verdens ledere er enige om 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og bærekraftmålene. Og vi er enige om å samarbeide om å redusere global oppvarming til godt under 2 grader gjennom klimaavtalen i Paris. FNs miljøprogram vil spille en viktig rolle i arbeidet for å nå disse målene, sier Vidar Helgesen.

Fører arven videre

FNs miljøprogram har mye å tilby land som ønsker å legge om til en grønn omstilling. De synliggjør både for myndigheter og privat sektor hvilke muligheter som ligger i grønn vekst,

– Nåværende leder, Achim Steiner, har vært en visjonær leder i UNEP i 10 år. Jeg er overbevist om at Erik Solheim med sin lange erfaring fra miljø- og utviklingsarbeid, vil føre denne arven videre. Regjeringen vil støtte han på best mulig måte i jobben, sier Helgesen.