Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Fred i Colombia - En unik mulighet for bærekraftig utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Med fredsavtalen har Colombia sjansen til å redusere fattigdommen på landsbygda og skape økonomisk utvikling på en måte som ikke ødelegger landets unike regnskog og natur. Hvordan? Colombia og Norge inviterer til diskusjon.

Sted: Astrup Fearnley-museet, Tjuvholmen, Oslo

Tid: Tirsdag 13.desember kl. 14.00-17.00 (OBS! Registrering fra kl 13.30).

Arrangører: Colombia og Norge

Deltakere: Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Colombias miljøminister Luis Gilberto Murillo og postkonflikt-minister Rafael Pardo, direktør for presidentens internasjonale kontor Alejandro Gamboa Castilla, og representanter fra Colombias sivilsamfunn, urfolk og privat sektor.

Moderator: Jan Egeland (Flyktninghjelpen)

Påmelding kreves

Programmet for arrangementet

Mer om deltakerne

 

Bakgrunn
Fredsavtalen som ble undertegnet av den colombianske regjeringen og Farc-EP den 24. november, avslutter en 52 års væpnet konflikt. Den har kostet mer enn to hundre tusen mennesker livet og har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå skal Colombia bygge en bærekraftig fred og redusere fattigdommen på landsbygda uten at det går på bekostning av miljøet.

Grønn vekst og bærekraftig utvikling er en sentral del av President Santos’ fredsvisjon, og er et satsingsområde i Colombias nasjonale utviklingsplan for 2014-2018. Både myndighetene og FARC mener at bærekraftig forvaltning av naturressursene vil være nødvendig for å oppnå en varig fred. Fredsavtalen er en av verdens første som gir klima, miljø og bærekraft en helt sentral plass.

Colombia er opptatt av at en overgang til fred vil være positivt for både miljø og økonomisk utvikling, og gir en fornyet mulighet til å ta vare på landets unike natur. Myndighetene har beregnet at miljøødeleggelsene som følge av konflikten har kostet Colombia oppimot USD 2.2 milliarder årlig. Bare i perioden 1990-2014 mistet Colombia 57.000 kvadratkilometer skog, et område større enn Hedmark og Oppland til sammen. Mer enn halvparten av avskogingen skjedde i områdene som har vært hardest rammet av konflikten. Ved en overgang til fred er det forventet at statlig tilstedeværelse vil styrkes i territoriene og myndighetene vil stå bedre rustet til å bekjempe ulovlig miljøødeleggelse og avskoging. 

Samtidig har Colombias natur og skoger til en viss grad også vært beskyttet av konflikten, mot blant annet store utbygginger, storskala landbruk og investeringer. Erfaringer fra andre land viser at når konflikter slutter, øker presset på skogen og naturres­sursene betydelig.

Med dette bakteppet inviterer Norge og Colombia til diskusjon, med deltakelse fra colombiansk sivilsamfunn og næringsliv.

 

Fakta – Colombias regnskogavtale med Norge
I 2015 undertegnet Colombia, Norge, Tyskland og Storbritannia en regnskogavtale. Norge har lovet Colombia til sammen 1,8 milliarder kroner, og det meste av disse pengene vil være betaling for reduserte klimagassutslipp fra ødeleggelse av regnskogen, og utbetales altså bare hvis Colombia lykkes med å redusere avskogingen. Colombia har utarbeidet en strategi for bærekraftig utvikling i Amazonas, kjent som Amazonasvisjonen. Norge betalte i juni i år sammen med Tyskland og Storbritannia seks millioner dollar til Colombia for utslippsreduksjoner fra skog, der en vesentlig del av bidraget går til Amazonasvisjonen. Denne strategien vil implementeres i noen av fylkene i Amazonas som har vært mest utsatt for konflikten. 60 prosent av pengene vil gå til tiltak i lokalsamfunn.

Colombias regnskoger dekker i dag et område på nesten 600.000 kvadratkilometer – et område nesten 1,5 gang Norges landareal. Amazonas utgjør tre fjerdedeler av skogen. Om lag halvparten av Colombias klimagassutslipp kommer fra skog- og landbrukssektoren.