Historisk arkiv

Norge inngår miljøavtale med California

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Californias miljøsjef, Matt Rodriguez og klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte en miljøavtale i delstatens hovedstad Sacramento.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Californias miljøsjef Matt Rodriguez
Californias miljøsjef, Matt Rodriguez og klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerer en miljøavtale i delstatens hovedstad Sacramento. Foto: Jon Berg

– Her i California er beskjeden klar fra både næringslivet og myndighetene at de styrker arbeidet for å få ned utslippene av klimagasser. Dette gjør de ikke bare for å bremse klimaendringene, men også fordi de ser store forretningsmuligheter innen ren teknologi.  Som verdens sjette største økonomi, og den mest folkerike delstaten i USA, kan Californias betydning for klimapolitikken knapt overvurderes. Jeg ser store muligheter for norske myndigheter og bedrifter med denne avtalen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Avtalen innebærer at California og Norge styrker samarbeidet i klimapolitikken. De skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt innen fornybar energi og reduserte utslipp fra transport. Norge og California vil også samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp fra tropisk skog, og om analyser om overgangen til en grønn økonomi.

– Dagens avtale med California gir muligheter for Norge. Vi har mye å bidra med når det gjelder for eksempel grønn skipsfart, grønne datasentere og klimavennlig produksjon. 

Norges mål om grønn konkurransekraft og utvikling av ny, miljøvennlig teknologi krever samtidig internasjonalt samarbeid. Norge kan ikke alene finne alle løsningene. Vi har ambisiøse klimamål for 2030 og 2050, inkludert nullutslipp i transportsektoren. Et tettere samarbeid med California vil bidra til at vi når målene, sier Helgesen.

Her kan du se avtalen