Historisk arkiv

Ny direktør i Norsk Polarinstitutt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ole Arve Misund (59 år) er utnevnt til ny direktør for Norsk Polarinstitutt i statsråd. Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for forskning, miljøovervåking og kartlegging i Arktis og Antarktis.

Ole Arve Misund
Ole Arve Misund er ny direktør for Norsk Polarinstitutt. Foto: Anders Jakobsen

Norsk Polarinstitutt er også kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis.

– Med Ole Arve Misund får Polarinstituttet en direktør med solid leder- og forskererfaring og med god kjennskap til polarområdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Han har evnen til å videreutvikle instituttet i en tid hvor det skjer store endringer i klima- og miljø i Arktis og Antarktis. Behovet for kunnskap er avgjørende for forvaltningen av områdene fremover, sier Helgesen.

Ole Arve Misund er utdannet cand. scient og dr. philos i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen. Han har hatt ulike forsker -og lederstillinger og har blant annet vært forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet. Misund har også vært administrerende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard og kommer nå fra stillingen som direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

– Det er viktig at Norsk Polarinstitutt videreutvikles som en moderne og fremtidsrettet virksomhet som fortsetter å levere forskningsbasert kunnskap om klima- og miljøstatus i polarområdene. Instituttet skal også være en aktiv formidler av forskningsresultater til alle forvaltningsnivåer, næringsliv, skoleverk, og et bredt publikum. Det er jeg overbevist om at Polarinstituttet vil gjøre under Misunds ledelse, sier Vidar Helgesen.