Historisk arkiv

Endringer i verneforskriften for nasjonalparkene på Vest-Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I statsråd 20. desember 2019 ble det bestemt endringer i forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973. Dette er endringer som følger av forvaltningsplanarbeidet som var på høring i 2016.

Som en del av arbeidet med en forvaltningsplan for nasjonalparkene, og naturreservatene for fugl på Vest-Svalbard, ble det i 2016 foreslått noen endringer i verneforskriften. Det er disse endringene som nå er vedtatt. Dette betyr at forvaltningsplanen som presiserer bruken av områdene nå kan tas i bruk.

- Regjeringen skjerper nå miljøbestemmelsene i verneområdene på Vest-Svalbard. Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Naturmiljøet, dyrelivet og kulturminnene er under press på grunn av klimaendringene, men også økningen i antall turister til Svalbard, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Forvaltningsplanen gir tydelige rammer for bruken av nasjonalparkene på Vest-Svalbard for lokalbefolkningen, reiselivet, forskningen og forvaltningen.

- Fremover vil jeg vurdere flere hensiktsmessige og målrettede tiltak på Svalbard, blant annet en utvidelse av tungoljeforbudet til å gjelde også utenfor verneområdene på Svalbard, sier Elvestuen.

Det opprettes et nytt naturreservat for fugl i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Liefdefjorden naturreservat. Det innføres ferdselsforbud ved de unike varme kildene "Trollkjeldene" i Nordvest- Spitsbergen nasjonalpark. Videre innføres det krav om bruk av stedspesifikke retningslinjer for besøkende på flere nye lokaliteter.

Et tidligere unntak fra tungoljeforbudet for innseiling til Sveagruva i Van Mijenfjorden oppheves også, og dermed er det tungoljeforbud i alle områdene som er omfattet av denne forskriften.

Forskriften har også fått nytt navn: Forskrift om nasjonalparkene Sør- Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard.