Historisk arkiv

Genteknologiutvalget (NOU) ønsker innspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Den 13. november 2020 ble et offentlig utvalg på genteknologiområdet nedsatt av Kongen i Statsråd. Utvalget oppdaterer kunnskapsgrunnlaget, utreder spørsmål og skal komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer (GMO).

Genteknologiutvalget inviterer nå til en åpen, skriftlig innspillsrunde. Alle interesserte kan legge fram vurderinger og synspunkter som vedrører utvalgets omfattende mandat.

Gå inn på utvalgets nettsider for å levere innspill.

Innspillene bør være utvalget i hende innen 21. november 2021 og blir fortløpende gjort offentlig tilgjengelig på utvalgets hjemmeside.