Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nett-TV: Klart språk i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nett-TV

Har prosjektet "Klart språk i staten" bidratt til å endre holdninger til språket i staten? Har språket blitt klarere og mer forståelig? Hvilken effekt har arbeidet med klarspråk hatt i de statlige virksomhetene? Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet inviterer til frokostseminar der sluttevalueringen av "Klart språk i staten" legges fram.