Historisk arkiv

Hvordan innføre heltidskultur uten å tråkke på folk?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektleder i Oppegård kommune, Kristine Lund, deler i dette intervjuet sine tanker om arbeidet med å jobbe seg mot en heltidskulltur. Deltidskultur er ofte sterkt befestet, og ikke noe man simpelthen kan vedta å snu på. Ansatte kan føle mangel på aksept for valgene de har tatt i livene sine når man ønsker mindre deltidsarbeid.

Prosjektleder i Oppegård kommune, Kristine Lund, deler i dette intervjuet sine tanker om arbeidet med å jobbe seg mot en heltidskulltur. Deltidskultur er ofte sterkt befestet, og ikke noe man simpelthen kan vedta å snu på. Ansatte kan føle mangel på aksept for valgene de har tatt i livene sine når man ønsker mindre deltidsarbeid.

Det må en kulturendring til for å få til en heltidskultur. Ikke minst er informasjon viktig for å skape forståelse for arbeidet, har Oppegård erfart.

- Arbeidet haster, vi har turnus med hver fjerde helg. Forsvarligheten i helgene er truet etter samhandlingsreformen. Vi må tenke kreativt og finne på noe nytt, sier virksomhetsleder i Oppegård kommune, Kristine Lund.

- Vi har vært i Bergen kommune for å lære. De hadde mange gode tips å komme med. De har prøvd alt av turnusordninger. Snart åpner vi en ny bolig for funksjonshemmede. Her blir det nye arbeidstidsordninger og det er første gang vi prøver dette, sier Lund.

Oppgård har også et nytt sykehjem med 40 plasser, og ser med dette en glimrende anledning til å gjøre noe nytt i forhold til arbeidstidsordninger og vise at man kan lykkes med dette. Men det er fremdeles en jobb å gjøre på motivasjonsfronten, det handler om å bryte gamle mønstre og endre kulturen.

- Vi må tenke brukere og kvalitet i fokus. Det er ikke personalet sitt privatliv vi først og frem skal tilrettelegge for, men brukerne, avslutter Lund.