Historisk arkiv

Videre arbeid med kommunereformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut et brev til alle landets kommunestyrer. En viktig oppgave for de nye folkevalgte er å sørge for at innbyggerne har gode barnehager og skoler, gode helse- og omsorgstjenester og attraktive lokalsamfunn. Kommunereformen er en unik mulighet til å diskutere hvordan vi kan få dette til, også i et framtidsperspektiv.

Noen oppfatter kommunereformen som en systemendring og et komplisert politisk arbeid. Til syvende og sist handler den om to forhold. Det første er hvordan vi kan skape bedre velferdstjenester, der folk bor, nå og i framtiden. Det andre er hvordan vi kan utvikle en kommunesektor med kraft og handlingsrom.

I dag sendte statsråden ut et brev der, han minner de folkevalgte rundt om i landet på at de nå har en unik mulighet til å skape god velferd og utvikle sin egen region til å møte framtidens store utfordringer.

"Da trenger vi færre og større kommuner med sterkere fagmiljø og et velfungerende lokalt selvstyre. Jeg håper dere benytter muligheten til å ruste Kommune-Norge for framtiden", skriver han.

I brevet går statsråden gjennom de ulike verktøyene og økonomiske støtteordningene departementet tilbyr kommunene i arbeidet med kommunereformen.

Kommunereformen er forankret i et bredt flertall i Stortinget. Mange kommuner har allerede hatt gode prosesser der både politikere, medarbeidere, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv har vært involvert.

- Arbeidet med kommunereformen innebærer at dere som folkevalgte har et ansvar utover det å løse viktige oppgaver i inneværende periode. Ansvaret handler om å ruste kommunene for framtiden. Dere har nå sjansen til å forme framtidens Kommune-Norge. Jeg ønsker dere til lykke med arbeidet, sier Sanner. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00