Historisk arkiv

Oppnevner klagenemnd for overtredelse av forbud i valgloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongen i statsråd har oppnevnt leder og medlemmer av den uavhengige klagenemnda, som skal behandle klager på vedtak om gebyr for å ha offentliggjort valgdagsmålinger og resultater før klokka 21 på valgdagen.

Advokat Harald C. Bjelke jr. er leder og advokat Kyrre Eggen og professor Birgit Røe Mathisen er medlemmer av den uavhengige klagenemnda. Advokat Camilla Vislie og professor Johann Roppen er oppnevnt som varamedlemmer. Både medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt for en periode på fem år. 

Medietilsynet er tilsynsmyndighet og kan gi gebyr for overtredelse av forbudet i valgloven. Et foretak kan få overtredelsesgebyr på inntil 28 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I 2021 tilsvarer dette i underkant av 3 millioner kroner. 

Medietilsynets vedtak om ilagt overtredelsesgebyr kan påklages til den uavhengige klagenemnda. Klagenemnda er uavhengig og kan ikke instrueres om lovtolking, skjønnsutøvelse, avgjørelse av enkeltsaker eller saksbehandlingen. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00