Historisk arkiv

Fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra 1. januar 2016 slås fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder sammen. - Hensikten er å bygge sterkere faglige miljøer og derved sikre videreutvikling av tjenester til innbyggerne, kommuner og næringsliv, sier Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fra 1. januar 2016 slås fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder sammen.
- Hensikten er å bygge sterkere faglige miljøer og derved sikre videreutvikling av tjenester til innbyggerne, kommuner og næringsliv, sier Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Strukturen og størrelsen på fylkesmannsembetene er aktualisert av arbeidet med kommunereformen, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Til neste år vil både embetet som fylkesmann i Vest-Agder og embetet i Aust-Agder bli ledige. Ledig stilling som fylkesmann for det sammenslåtte embetet blir lyst ut i 2015. Dermed sikrer man at den som blir utnevnt kan bidra aktivt i prosessen.

- Det er gode faglige og administrative argumenter for å slå sammen fylkesmannsembetene i Agder. Et sammenslått fylkesmannsembete i Agder vil få omtrent samme størrelse som dagens gjennomsnittsembete. Det er små avstander og god offentlige kommunikasjon mellom de to byene det er kontorer, sier Sanner.

For å sikre en vellykket sammenslåing, er det viktig å få til en god prosess. Involvering av partene, rett til medbestemmelse for de ansatte, personalmessige rettigheter og god informasjon er forhold som skal ivaretas.

Inntil kommune- og regionstrukturen er avklart, opprettholdes begge lokaliseringssteder (Kristiansand og Arendal), og fagavdelingene blir samlet på ett av stedene. Det langsiktige målet er en samlokalisering av hele embetet.

Færre og større kommuner åpner for å vurdere hvor stort geografisk område og antall kommuner et embete bør kunne håndtere. Regjeringen starter derfor nå et arbeid med å vurdere hva som er hensiktsmessig struktur og størrelse for fylkesmannsembetene i fremtiden.

- Fylkesmennene har en viktig rolle i arbeidet med å sikre gjennomføring av vedtatt politikk, men også viktige oppgaver med å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Ny kommunestruktur gjør det relevant å se på fremtidig struktur på fylkesmannsembetene, sier Sanner.

 

Pressekontakt:
Frode Jacobsen, telefon 99 52 34 95.