Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Gratulerer Sametinget med 25-årsjubileet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Det første offisielle Sameting ble åpnet 9. oktober 1989 i Karasjok av Hans Majestet Kong Olav V. Jeg ønsker å gratulere Sametinget med 25 år som demokratisk talerør for det samiske folk i Norge. Sametingets innsats for samiske språk, samisk kultur og næring har styrket det samiske samfunnet. Det har også gjort Norge til et mer mangfoldig og interessant samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det første offisielle Sameting ble åpnet 9. oktober 1989 i Karasjok av Hans Majestet Kong Olav V. Jeg ønsker å gratulere Sametinget med 25 år som demokratisk talerør for det samiske folk i Norge. Sametingets innsats for samiske språk, samisk kultur og næring har styrket det samiske samfunnet. Det har også gjort Norge til et mer mangfoldig og interessant samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
 
Siden opprettelsen har Sametinget fått overført ansvar på flere områder. Sametinget har vært en viktig pådriver i mange betydningsfulle samepolitiske saker. Sametingets innsats i forkant av Stortingets behandling av finnmarksloven er ett eksempel på en slik sak. Arbeidet med å få i havn konsultasjonsprosedyrene et annet.
 
- I år markerer vi to viktige jubileer i Norge. Grunnlovens 200-årsjubileum og Sametingets 25-årsjubileum handler begge om markering av vårt demokrati. Sametinget framstår i dag som en livskraftig institusjon og er en viktig dialogpartner for regjeringen i utviklingen av samepolitikken. Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Sametinget, sier statsråden.