Historisk arkiv

Ny statssekretær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag ble Anne Karin Olli (H) utnevnt til statssekretær med et spesielt ansvar for saker som omhandler samer eller nasjonale minoriteter, for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag ble Anne Karin Olli (H) utnevnt til statssekretær med et spesielt ansvar for saker som omhandler samer eller nasjonale minoriteter, for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Anne Karin Olli har lang politisk erfaring på kommune- og fylkesnivå. Hun kommer rett fra ordførerverv i Måsøy kommune, har vært leder av Finnmark Høyre fra 2008 til 2012 og fylkestingsrepresentant fra 2007 frem til 2011. Hun har også møtt som vararepresentant for partiet på Stortinget.

Olli overtar statssekretærstillingen etter Anders Bals, som i dag har fått avskjed i nåde.

 

Kontakt: Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22242500.