Historisk arkiv

11,5 millioner kroner til kommuner med store flyktningekostnader i Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 11,5 millioner kroner til 14 kommuner i Hedmark som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

Driften av asylmottak er en statlig oppgave. Kommunene på sin side må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester. Kommunene blir kompenserte for disse kostnadene gjennom etablerte ordninger.

Flyktningetilstrømmingen i høst har ført til at det på svært kort tid er etablert mange nye asylmottaksplasser. Dermed har ikke kommunene fått tid til å planlegge og tilrettelegge for asylmottak.

- Flyktningsituasjonen har gitt kommunene høyere kostnader enn normalt. For å hjelpe kommunene til å tilby tjenestene et asylmottak krever og samtidig ivareta innbyggernes ordinære velferd, bevilger departementet til sammen 151 millioner kroner, sier Sanner.

Det er spesielt kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon. Fylkesmennene i alle fylker har brukt sin lokalkunnskap for å identifisere kommuner som har tatt imot mange asylsøkere på kort tid. Departementet har tatt hensyn til disse innspillene i fordelingen av midlene mellom kommunene.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

14 kommuner i Hedmark får til sammen 11,5 millioner kroner:

KommuneEkstraordinært tilskudd
0402 Kongsvinger 892 000 kroner
0403 Hamar 612 000 kroner
0412 Ringsaker 759 000 kroner
0417 Stange 1 095 000 kroner
0419 Sør-Odal 160 000 kroner
0423 Grue 552 000 kroner
0425 Åsnes 645 000 kroner
0426 Våler 2 237 000 kroner
0428 Trysil 562 000 kroner
0429 Åmot 407 000 kroner
0430 Stor-Elvdal 1 342 000 kroner
0432 Rendalen 1 122 000 kroner
0434 Engerdal 599 000 kroner
0437 Tynset 535 000 kroner
Hedmark totalt 11 519 000 kroner