Historisk arkiv

Historisk arkiv

Folk er svært fornøyde med å bo i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nordmenn mener det er høy kvalitet på tjenestetilbudet der de bor. – Det er godt å se at innbyggerne er fornøyde med tjenestene. Men gode resultater i dag er ingen garanti for gode resultater i morgen. Vi må fortsette det viktige arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag ble innbyggerundersøkelsen 2015 lagt fram. Undersøkelsen måler folks inntrykk av en rekke offentlige tjenester, samt hvor fornøyde de som bruker tjenestene er.

Undersøkelsen viser at nordmenn blir stadig mer fornøyde med å bo og leve i Norge. Innbyggerne i store kommuner er totalt litt mer fornøyde enn andre.

Godt inntrykk av velferdstjenester

Folk har blant annet fått et langt bedre inntrykk av politiet, Nav og Skatteetaten. Innbyggerne har også fått en fornyet tro på at myndighetene kan håndtere store kriser. De som bruker tjenestene er mest fornøyde med bibliotekene, fastlegen og barnehagene. Også folk flest har et veldig godt inntrykk av disse tjenestene.

- Undersøkelsen viser at vi er fornøyde med eldreomsorgen, barnehagene, utdanningsinstitusjonene og kulturtilbudet der vi bor. Dette er veldig gode resultater, og jeg er opptatt av at vi skal være like fornøyde med de offentlige tjenestene også i fremtiden. Da er vi nødt til å forbedre oss sier Sanner.

Behov for forenkling

Innbyggerne gir uttrykk for at det offentlige i hovedsak opptrer ryddig og korrekt. De synes det er mye plunder og heft med offentlig forvaltning, men her har det vært en positiv utvikling siden 2013.

- Det er bra at flere mener det offentlige bruker ressursene effektivt. Vi er godt i gang med å gjøre offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, men mye gjenstår, sier Sanner.

Sanner mener digitalisering av offentlige tjenester og interne arbeidsprosesser vil bidra til å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv.

- Å modernisere offentlig sektor handler om kontinuerlig fornyelse. Det handler om ledelse, bedre styring, å fjerne tidstyver og brukerorientering, sier Sanner.

Statsråden lover at undersøkelsen blir et av flere grunnlag i regjeringens videre arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.