Historisk arkiv

Grensejustering mellom Stokke og Tønsberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Stokke kommune og Tønsberg kommune justeres. Endringen vil skje fra 1. januar 2017, samtidig som Stokke, Andebu og Sandefjord blir slått sammen til nye Sandefjord.

- De berørte innbyggerne har gitt et tydelig signal om at de ønsker å bli ett felles tettsted i Tønsberg. Derfor mener jeg at det er riktig å gjennomføre denne grensejusteringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innbyggerlista for grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner fremmet i april et initiativ om å samle Vear og Hogsnes/Bjelland i én kommune, i utgangspunktet Tønsberg. Tønsberg har slått fast at de også ser på Smørberg som en del av det aktuelle området, på samme måte som Stokke anser Bruaåsen som en del av området.

Samlet innbyggertall i området er om lag 3800 innbyggere, der 2500 innbyggere hører til Stokke kommune og 1300 innbyggere hører til Tønsberg kommune.

Fylkesmannen i Vestfold har kartlagt og vurdert lokale forholde og konsekvenser ved en slik grensejustering, og anbefaler at justeringen blir gjennomført.

Kommunegrensejusteringen, som er den største siden 1972, gjennomføres samtidig som Stokke, Andebu og Sandefjord blir slått sammen i januar 2017. Stokke får derfor 1,2 millioner kroner for å sikre at de nødvendige prosessene blir gjennomført.

- Det vil bli et krevende år for innbyggere og ansatte i Stokke, men jeg er trygg på at sluttresultatet vil bli en enklere hverdag for innbyggerne i Vear. Jeg regner med at kommunene samarbeider godt for å legge til rette for dette arbeidet, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00