Historisk arkiv

Herreløs arv til barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Herreløs arv skal gå til frivillige organisasjoner og deres arbeid for barn og unge.

Tidligere har arv fra dødsbo der avdøde ikke har arvinger, gått til staten.

- Regjeringen sa allerede i Sundvolden-erklæringen at vi ville endre ordningen slik at disse pengene kommer frivillige organisasjoner til gode. Det er jeg glad for at vi nå får til og at dette kan gi barn og unge bedre tilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lovendringen gjelder fra 1. september 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har så langt håndtert disse sakene på vegne av staten, og departementet skal fremdeles ha enkelte oppgaver knyttet til behandling av slike dødsbo.

Kulturdepartementet har bestemt at midlene skal kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Dette skal bidra til at mest mulig av midlene går uavkortet til formålet og minst mulig til administrasjon.