Historisk arkiv

Inviterer kommunene med i jakten på tidstyver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Siden 2014 har hele staten jaktet på tidstyver som stjeler tid fra ansatte, innbyggere og næringslivet. – Nå inviterer vi kommunene med i jakten på tidstyvene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fra venstre: Byråd Eirik Lae Solberg, byråd Aud Kvalbein og statsråd Jan Tore Sanner. Sanner prøver et armbåndsur som gir signal hvis en dement person beveger seg utenfor en definert, trygg sone.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte forrige uken St. Hanshaugen omsorgssenter sammen med finansbyråd Eirik Lae Solberg og byråd for eldre og sosiale tjenester, Aud Kvalbein. De fikk en innføring i bruk av moderne pleieteknologi. Foto: Helge Kvandal, KMD

- Kommunene leverer mange tjenester til innbyggerne. Fjerner kommunene tidstyver kan de bruke mer tid og ressurser til å gi bedre tjenester og service til innbyggerne, sier Sanner.

Tidstyver er unødig administrasjon, rutiner, rapporteringer eller tungvinte arbeidsformer.

Flere kommuner har fattet interesse for regjeringens tidstyvprosjekt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Direktoratet for forvaltning og IKT vil i samarbeid med KS vurdere hvordan kommunesektoren kan dra nytte av statens erfaringer. En ny veileder skal være klar våren 2016.

Noen kommuner er i gang. Bydel St. Hanshaugen i Oslo tester nå ut ulike former for velferdsteknologier i omsorgsboliger, blant annet medisindispensere, elektriske låser og trygghetsalarmer.

- Erfaringene fra Oslo kommune er at teknologien skaper økt livskvalitet for den enkelte beboer. De mestrer flere oppgaver selv og føler økt trygghet i hverdagen. Ansatte ved omsorgsboligene kan bruke mindre ressurser på å finne frem nøkkelknipper og dele ut medisiner, og mer på å følge opp den enkelte bruker, sier Eirik Lae Solberg, finansbyråd i Oslo kommune.

Endringer i befolkningen gjør at det vil være stort behov for kommunale tjenester i årene som kommer. I følge KS vil det være behov for om lag 50 000 flere årsverk i kommunal sektor i 2023 for å opprettholde dagens tjenestenivå.

- Vi trenger flere ansatte i kommunene fremover for å løfte kunnskap i skolen, trygge barnehager og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Kommunene må rekruttere nye medarbeidere fremover, samtidig må vi passe på at ikke tidstyver stjeler verdifull tid fra de ansatte, sier Sanner.

I følge produktivitetskommisjonen er det stort potensial for å levere tjenester innen blant annet barnehage, skole og pleie og omsorg mer effektivt. Dersom alle kommuner blir like gode som den beste sammenliknbare kommunen på hvert område er potensialet for forbedring samlet sett 15 prosent. For kommunesektoren under ett utgjør dette et potensial på om lag 30 milliarder kroner.

- Å fornye offentlig sektor handler ikke om at medarbeiderne skal løpe raskere, men at vi må jobbe smartere, sier Sanner

Regjeringen ga i 2014 statlige etater i oppdrag å identifisere tidstyver i egen virksomhet og tidstyver de er påført av andre gjennom lovverk og krav. I fjor fikk KMD inn 1300 forslag på tidstyver som bør fjernes. Noen er fjernet. Andre jobber regjeringen med å fjerne.