Historisk arkiv

Klimavennlige bygg for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye energikrav skal gi mer klimavennlige bygg som sparer miljøet og natur for fremtidens generasjoner. – Bygg står for 40 prosent av energibruken, og dette må vi redusere. De nye kravene er en oppfølging av Klimaforliket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- De nye kravene er enklere enn de gamle, og boligeierne vil også merke at energieffektive bygg gir lavere strømregning, sier Sanner.

40 prosent av all energi i Norge brukes i bygg. Det er stort potensial for å spare energi. Nå vil regjeringen at vi får en mer miljøvennlig bygningsmasse.

- Det har vært en stor utvikling i miljøvennlige og energieffektive bygg de siste årene. Forslag til nye energikrav ligger på passivhusnivå. Det betyr energieffektive bygg som holder på varmen og bruker effektiv teknologi, sier Sanner.

Forslaget går ut på at nye boliger blir 26 prosent mer energieffektive og nye kontorbygg blir 38 prosent mer energieffektive sammenliknet med dagens krav.

Nye krav kan spare like mye energi som 50.000 til 60.000 husholdninger. Det tilsvarer energiforbruket til om lag alle hus i Stavanger.

Forslaget til nye energikrav om sendes på høring er forenklet slik at det blir økt frihet til å velge elektrisitet, det vil si panelovner og el-kjeler, til oppvarming i nye bygg. I tillegg kan flere fritidsboliger (hytter) få unntak fra energikrav. Grensen for slike bygg foreslås hevet fra 50 kvadratmeter til 70 kvadratmeter.

Fakta:
Regjeringen følger med dette opp Klimaforliket i Stortinget hvor det heter: «Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.»

Regjeringen sender i dag de nye energikravene på offentlig høring med en frist på tre måneder til 18. mai 2015. Vi tar sikte på at nye krav kan gjelde fra 1.1.2016. Det er Direktoratet for byggkvalitet som har ansvaret for høringen.

Nye energikrav til bygg – oppsummering (pdf) 

Høringen: Nye energikrav til bygg (Direktoratet for byggkvalitet

 

Kontakt:

Direktoratet for byggkvalitet, pressekontakt Gro Maren Mogstad Karlsen, tlf. 92 46 08 31

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00