Historisk arkiv

Nytenkere tildeles Gollegiella-prisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årets Gollegiella-pris går til Máret og Inga Márja Steinfjell og Kirsi og Jan Skoglund Paltto. Sametingspresident Aili Keskitalo og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker til lykke med prisen.

Glade vinnere av Gollegiella 2016: Jan Skoglund Paltto, Kisti Paltto, Máret Steinfjell og Ingá-Márjá Steinfjell. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet/Sverige

Årets fire vinnere av Gollegiella representerer nytenkning innen formidling av samiske språk. Ildsjeler har vært og er viktige for å drive det samiske språkarbeidet. Det er positivt at unge samer engasjerer seg i arbeidet med samiske språk.

- Det er gledelig at bruk av teknologi gir nye muligheter for opplæring og bruk av de samiske språkene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Språkprisen er opprettet av ministrene i Norge, Sverige og Finland med ansvar for samiske spørsmål og disse landenes sametingspresidenter. Målet med den nordiske Gollegiella-prisen er å fremme, utvikle og bevare samisk språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Prisen er på 15 000 euro og deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en verdifull innsats til fremme av samisk språk. Prisen deles ut annet hvert år til en vinner i Finland, Sverige, Russland og/eller Norge. Prisen ble første gang delt ut i 2004. 

- Målet vårt er å øke antall språkbrukere og øke bruken av samisk på alle areaner. Slik har samisk språk en fremtid. Prisvinnerne er gode forbilder på hvordan vi kan ta i bruk nye formidlingskanaler for samisk språk og kultur, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Om prisvinnerne

Juryen for Gollegiella belønner Máret Steinfjell og Inga Márja Steinfjell blant annet for det sørsamiske talkshowet Steinfjell & Steinfjell, som på kort tid er blitt en liten språkrevolusjon og en viktig del av språkrevitaliseringen i det sørsamiske området.

Juryen for Gollegiella belønner også Kirsi Paltto og Jan Skoglund Paltto for deres mangeårige arbeid med å fremme de samiske språkene nord-, lule-, og sørsamisk. De har gjennom årene hatt, og har også i dag, en viktig rolle som utviklere av språkopplæringsmetoder og verktøy både for nybegynnere og for morsmålstalende barn, ungdom og voksne.

Tildelingen av språkprisen Gollegiella skjer på møtet for de nordiske ministrene og sametingspresidentene i Stockholm tirsdag 08.11.16

Kontaktinformasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 47 22 24 25 00.
Sametingspresident Aili Keskitalo, + 47 971 29 305.