Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Stortingsmelding om regionreform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I juni 2015 ba Stortinget om ei melding om nye oppgåver til større regionar. Stortinget framheva større regionar som ein føresetnad for forsterka rolle og nye oppgåver.

I morgon, tysdag 5. april legg kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner  fram stortingsmelding om regionreform.

Tidspunkt: Tysdag 5.april kl. 11.30
Stad: Rom 2511, R5, Akersgt. 59, Oslo
Oppmøte: Kl. 11.15 i resepsjonen i Akersgata 59.

Pressekonferansen overføres på nett-tv på regjeringen.no.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Nett-tv Stortingsmelding om regionreform

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her