Historisk arkiv

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

9 millioner til infrastruktur i nye kommuner i Østfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. – 9 millioner kroner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Østfold bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Søknadene om tilskudd viser noen av mulighetene som ligger i å bygge en ny og sterkere kommune sammen. Jeg er glad for at så mange kommuner planlegger konkrete tiltak for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, sier Sanner.

  • Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad får 5 millioner kroner til blant annet trådløst nett i alle tettstedene i den nye kommunen og nye kommunikasjonskanaler med innbyggerne.
  • Moss og Rygge får 4 millioner kroner til digitaliseringstiltak, blant annet digitalisert servicetorg.

I tillegg får sammenslåingen med Rømskog, som skal slå seg sammen Aurskog-Høland i Akershus, 4 millioner kroner i tilskudd.

Tilskuddsordningen kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Tilskuddsordningen skal gå til infrastrukturprosjekter som bidrar til å legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. Ordningen ble styrket i 2017.

Kommunene har kunnet søke om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak. Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd.

I 2017 blir det gitt infrastrukturtilskudd til 41 sammenslåinger som involverer totalt 104 kommuner. Dette kommer i tillegg til 50 millioner kroner som ble gitt i tilskudd i 2016.

Tilskuddsordningen kommer i tillegg til øvrige ordninger for økonomisk støtte til kommuner som skal slå seg sammen. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00