Historisk arkiv

Valgdagen blir 9. september 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I statsråd i dag er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fastsatt til mandag 9. september 2019.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det også skal avholdes valg i kommunen søndag 8. september 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.