Historisk arkiv

Vedtar grensejustering mellom Sørum og Nes kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Nes kommune og Sørum kommune blir justert slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.

– Både kommunene og innbyggerne er tydelige på at Auli og Rånåsfoss bør tilhøre samme kommune. Derfor er det riktig med en grensejustering. Når det gjelder hvilken kommune området skal tilhøre har departementet etter en helhetlig vurdering konkludert med at området bør tilhøre Nes kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Begge kommuner mener at området er ett tettsted og at det bør samles i én kommune. Et flertall av innbyggerne i begge områdene mener også at området bør samles. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener en slik samling av området vil gi grunnlag for en mer hensiktsmessig og helhetlig utvikling av området.

Når det gjelder hvilken kommune området skal tilhøre, er det blant annet lagt vekt på at et stort flertall med 70 prosent av innbyggerne i området ønsker å tilhøre Nes kommune.

Det er også et større flertall av innbyggerne på Auli som mener at område skal tilhøre Nes, enn flertallet på Rånåsfoss som mener området bør tilhøre Sørum/Nye Lillestrøm.

Videre er konsekvensene av å miste Auli større for innbyggerne i Nes, enn konsekvensene av å miste Rånåsfoss vil være for innbyggerne i Sørum. Auli har et mer utbygd tjenestetilbud i området som f. eks. skole som andre i Nes også benytter. Det er ingen stedlige kommunale tjenester på Rånåsfoss. Innbyggerne på Auli utgjør ca. 10 prosent av innbyggerne i Nes, mens innbyggerne på Rånåsfoss utgjør ca. 0,75 prosent av innbyggerne i nye Lillestrøm kommune.

Vedtaket innebærer at litt over 600 innbyggere på Rånåsfoss bytter kommunetilhørighet fra Sørum til Nes.

– En viktig positiv effekt av å samle dette området i en kommune, er at alle de minste skolebarna på Rånåsfoss nå kan få en nærskole de kan gå til, i stedet for å måtte ta bussen til skolen, slik de gjør i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00