Historisk arkiv

Gratulerer til Trondheim – årets vinner av innovasjonsprisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KMDs innovasjonspris 2019 gikk til Trondheim kommune for deres helhetlige og systematiske innovasjonsarbeid over lenger tid. – Trondheim er en verdig vinner. Jeg er spesielt imponert over jobben de har gjort for å få ledelsen i organisasjonen til å jobbe målrettet med innovasjon og for måten de samarbeider med universitetet på, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo, som delte ut prisen.

Horrigmo delte ut prisen på 500.000 kroner under konferansen Fremtidens kommuner i Arendal. Trondheim gikk av med seieren, mens Ulstein og Fjell kommune mottok heder og ære fra juryen.

Gjennom Innovasjonsprisen ønsker myndigheten å anerkjenne kommunene som går foran. I år kjempet 20 kommuner med til sammen 40 innovasjonsprosjekter om prisen.

Sender ledee på innovasjonsskole

Vinnerkommunen har gjennom «Ledelsesskolen» gitt alle lederne i organisasjonen opplæring i å gjennomføre egne innovasjonsprosesser. 

Juryen berømmer kommunen for deres evne til å øke innovasjonskapasiteten hos alle ledere i organisasjonen og deres ansatte.

Universitetskommunen Trondheim viser hvordan en kommune kan involvere både akademia og innbyggerne og samarbeide for å bryte ned siloer og etablere felles kunnskaps- og innovasjonsnettverk. Forskning og undervisning er ikke bare noe som kommer i tillegg til vanlig arbeid, men er blitt et lederansvar for alle ledere i kommunen. Juryen vet at dette er svært krevende, men Trondheim har stått på og fått det til.

− Trondheim kommune viser hva man kan få til ved å tenke nytt og gi lederne et tydelig ansvar for innovasjon og utviklingsarbeid. Jeg er trygg på at dette på sikt vil komme innbyggerne til gode. Jeg håper prisvinneren kan inspirere andre til å satse mer på innovasjon, sier Horrigmo.

Ulstein og Fjell var sterke finalister

Juryen skrøt av Ulstein kommune. Gjennomprosjektet «Teknologiskolen», får alle barn fra 1. til 10. klasse tverrfaglig undervisning og innføring i programmering og 3D-printing. For å få dette til, har Ulstein kommune jobbet godt med å heve lærernes kompetanse. Kommunen har tatt i bruk en utradisjonell modell for å kunne sende alle lærerne på videreutdanning samtidig. Dette mener juryen er å satse på fremtidig innovasjonskraft.

Juryen mener andre kommuner bør se til Ulstein og lære av måten de har samarbeidet med næringslivet på for å møte morgendagens rekrutteringsutfordringer. Juryen berømmer kommunen for satsingen på fremtidig innovasjonskraft, helhetlig tankegang og arbeid for å spre de gode idéene.

Juryen berømmet Fjell kommune for å ta tak i utfordringene knyttet til flyktningstrømmen i 2015. Med prosjektet «Rett i jobb i Fjell kommune» var kommunen selv med på integreringsdugnaden ved å ansette ti flyktninger og gi dem en arbeidsplass uten å gå gjennom introduksjonsprogrammet. Dette har vist seg å gi god effekt og gjøre ferske innbyggere både fornøyde, inkluderte og produktive fra første arbeidsdag.

Prosjektet «Integreringsrådslag» sørger i tillegg for at Fjell ivaretar brukerperspektivet gjennom et råd med 12 flyktninger. Målet er at innvandrere skal delta og bli involvert i lokalmiljøet. Integreringsrådslaget fungerer som en viktig kanal for å holde dialog med målgruppen samtidig som  det gir flyktningene større nettverk og styrker den enkeltes integrering.

Fjells løsninger er unike, spennende og løser flere behov. Fjell kommune satser på brukerinvolvering og klarer å tenke nytt for å løse komplekse kommuneutfordringer. Juryen mener mange kommuner har noe å lære her.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00