Historisk arkiv

Vil din kommune ha besøk av Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland håper mange vil åpne dørene når departementsansatte reiser ut i landet.

- Vi vil sende folk ut for å styrke kompetansen vår om Kommune-Norge. Det er de i kommunen som har skoene på som vet hvor det trykker, påpeker statsråd Mæland.

I to perioder, i november 2019 og i mars 2020, vil mange kontorer i Kommunal- og moderniseringsdepartementet stå tomme. Medarbeiderne skal ut i landet for å få innspill og lære fra miljøer i hele Norge.

- Vi kommer for å lære og lytte. Det er verdifullt for oss å se hvordan sentrale politiske vedtak slår ut i praksis. Det vil gi oss et utvidet perspektiv i arbeidet vårt, sier statsråden.

Statsråden ønsker sterkere toveis-kommunikasjon mellom departementet og kommuner og virksomheter, slik at departementet kan gjøre en best mulig jobb for å utvikle Norge.

- Vi er opptatt av kommunenes utfordringer på kort og lang sikt. Derfor er vi interessert i hvordan kommuner og etater jobber med samfunnsplanlegging, utvikling av arbeidsformer og tjenester. Vi ønsker også gode eksempler på innbyggerinvolvering som verktøy for å utvikle gode lokalsamfunn, sier statsråd Mæland.

- For å utvikle velferdssamfunnet trenger vi innsikt og kunnskap fra hele landet. Jeg har sett det før at nærkontakt mellom embetsverk og etater og kommuner gir gode resultater, avslutter Monica Mæland.

Invitasjoner mottas med glede!

Vil du ha besøk av en gruppe på inntil 10 departementsansatte?

  • Tidspunkt: uke 47 i november 2019 eller uke 12 og 13 i mars 2020
  • Varighet: Besøket kan vare i inntil tre timer
  • Sted: Hele landet
  • Frist: 13. desember 2019. 

Send invitasjonen til til oss i dette skjemaet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00