Historisk arkiv

600 millioner til næringsutvikling i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil sette av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Her kan bedrifter søke om midler som kan få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser i hele landet.

- Vi må legge til rette for at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flere permitterte kommer tilbake i jobb. Med disse 600 millionene kan kommunene støtte det lokale næringslivet, slik at de kan trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye jobber, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Gjennom de kommunale næringsfondene kan bedriftene raskt få tilgang til nødvendig kapital. Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Kommunene skal bevilge penger til tiltak som de mener er særlig viktige for å motvirke de negative virkninger av pandemien.

­- Disse midlene vil blant annet være viktig for små reiselivskommuner i distriktene, som er særlig hardt rammet av at turistene har uteblitt. Her haster det for næringslivet å få på plass nye prosjekter. Kommunene må derfor komme raskt i gang med å lyse ut midler som bedrifter og næringsaktører kan søke på, sier Helleland.

Pengene vil bli fordelt til fylkeskommunene, som skal prioritere kommuner som er hardt rammet av krisen. Tidligere evalueringer viser at kommunale næringsfond bidrar til å styrke, sikre og etablere arbeidsplasser.

Her er den fylkesvise fordelingen:

Viken 61,4 mill. kroner

Oslo   34,7 mill. kroner

Innlandet 65,6 mill. kroner

Vestfold og Telemark 40,4 mill. kroner

Agder 34,8 mill. kroner

Rogaland 32,2 mill. kroner 

Vestland 75,3 mill. kroner

Møre og Romsdal 42,1 mill. kroner

Trøndelag 64,3 mill. kroner

Nordland 74,8 mill. kroner

Troms og Finnmark 74,4 mill. kroner

Totalt 600 mill. kroner

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00