Historisk arkiv

Gratulerer med Kvenfolkets dag!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gratulerer med dagen til alle kvener/norskfinner her i landet!

Kvenfolkets dag 16. mars er en markering av felles kvensk/norskfinsk historie og kultur. 

Ildsjeler i miljøet har de siste tiårene gjort en uvurderlig innsats for å synliggjøre kvensk/norskfinsk kultur og historie i det norske samfunnet, og for å revitalisere kvensk språk.

Kvensk/norskfinsk kultur, historie og språk har vært – og er –  en viktig del av mangfoldet i Norge, som gjør vår felles kultur rikere.

Regjeringen vil fortsette å legge til rette for dette mangfoldet.

Vi ønsker alle en fin feiring! 

Onnee päiväle kaikile kvääniile/norjansuomalaisile tässä maassa!

Kväänikansan päivänä 16. marsikuuta markkeerathaan kvääniin/norjansuomalaisten yhtheistä histooriaa ja kulttuurii.

Miljöön tulisielut oon viimi vuosikymmeniitten aikana tehnheet kovasti työtä ette tehä kvääniin/norjansuomalaisten kulttuurin ja histoorian näkkyyväksi norjalaisessa samfynnissa, ja ette elästyttäät kväänin kieltä.

Kvääniin/norjansuomalainen kulttuuri, histooria ja kieli oon olheet – ja oon –  tähelinen osa Norjan monipuolisuuesta, mikä tekkee meän yhtheisen kulttuurin rikkhaamaksi.

Hallitus aikkoo eesauttaat ette tämä monipuolisuus jatkuu tulleevaisuuessaki.

Met toivoma kaikile sommaa fästipäivää!