Historisk arkiv

Mer penger til kommunene neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Koronapandemien har ført til store utgifter for kommunene. – For at kommunene skal kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter denne krisen, foreslår regjeringen å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i neste års statsbudsjett, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Kommunene står i førstelinjen for å bekjempe viruset. Samtidig skal de sørge for at innbyggerne får gode velferdstjenester, som barnehage, skole, eldreomsorg og kollektivtilbud.

− Det siste året har kommunene kombinert de vanlige oppgavene med strenge krav til smittevern og stort press på helsetjenestene. Det har vært krevende og kostbart for mange kommuner. Derfor er det viktig for regjeringen å stille opp, sier Astrup.

Regjeringen har allerede stilt opp med flere økonomiske tiltak overfor kommunesektoren. Så langt i år har sektoren fått over 20 milliarder kroner i ekstra overføringer. Arbeidsgruppen som ser på kommunenes koronarelaterte kostnader, mener det så langt er godt samsvar mellom det samlede kostnadsbildet og kompensasjonen fra regjeringen i 2020.

Skal dekke merutgifter og mindreinntekter i første halvår 2021

Kommunene er i nå sluttfasen med å ferdigstille budsjettene sine for neste år, og har signalisert at de trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge 2021 best mulig.

Regjeringen varsler derfor nå at det kommer forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt frem for Stortinget fredag 6. november

Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere mv.

950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring. Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Bevilgningsforslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger, og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår i 2021.

Kommer i tillegg til andre forslag i statsbudsjettet

Bevilgningsforslagene i tilleggsnummeret kommer i tillegg til forslagene som allerede ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette omfatter 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene for tapte billettinntekter, og 100 millioner kroner til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Samlet får kommunesektoren dermed rundt 8,6 milliarder kroner som kompensasjon for koronautbruddet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Vil fange opp de mest berørte kommunene

Det er store forskjeller mellom kommunene. Mens enkelte knapt har opplevd smitte, er andre kommuner slått ut med høye smittetall, stor belastning på helsetjenestene og lave inntekter.

− I begynnelsen av krisen var det viktig å utbetale penger raskt. Etter hvert som vi har fått bedre oversikt, tar vi sikte på å målrette midlene bedre mot kommunene med de største smitteutfordringene, sier Astrup

Fylkesmennene jobber nå med å fordele om lag 900 millioner kroner i skjønnsmidler som skal utbetales før nyttår.

Kommunal- og moderniseringsministeren har også bedt fylkesmennene om å kartlegge situasjonen i kommunene i sitt fylke for å identifisere hvilke kommuner som har hatt spesielt store kostnader som følge av koronakrisen.

− Dersom kartleggingen viser at skjønnsmidlene som er gitt så langt ikke er nok, vil regjeringen foreslå mer penger til kommuner der koronautbruddet har hatt spesielt store konsekvenser i nysalderingen av årets budsjett, sier Astrup.

Nysalderingen av budsjettet kommer i løpet av november.

Fordeling av økt innbyggertilskudd på 4,4 mrd. kroner
     
Økningen er fordelt med et likt beløp per innbygger, basert på innbyggertall per 1. juli 2020. Beløpet per innbygger er om lag 819 kroner.  Dette er regjeringens forslag og er ikke vedtatt.
     
Kommune Antall innbyggere
1.7.2020
Beløp
(1000 kr)
0301 Oslo 694 100 568 193
1101 Eigersund 14 829 12 139
1103 Stavanger 143 702 117 635
1106 Haugesund 37 305 30 538
1108 Sandnes 80 037 65 519
1111 Sokndal 3 292 2 695
1112 Lund 3 198 2 618
1114 Bjerkreim 2 799 2 291
1119 Hå 19 081 15 620
1120 Klepp 19 708 16 133
1121 Time 19 053 15 597
1122 Gjesdal 12 083 9 891
1124 Sola 27 328 22 371
1127 Randaberg 11 273 9 228
1130 Strand 13 009 10 649
1133 Hjelmeland 2 600 2 128
1134 Suldal 3 801 3 112
1135 Sauda 4 575 3 745
1144 Kvitsøy 513 420
1145 Bokn 853 698
1146 Tysvær 11 181 9 153
1149 Karmøy 42 273 34 605
1151 Utsira 193 158
1160 Vindafjord 8 676 7 102
1505 Kristiansund 24 181 19 795
1506 Molde 31 882 26 099
1507 Ålesund 66 292 54 267
1511 Vanylven 3 123 2 557
1514 Sande 2 454 2 009
1515 Herøy 8 920 7 302
1516 Ulstein 8 598 7 038
1517 Hareid 5 139 4 207
1520 Ørsta 10 834 8 869
1525 Stranda 4 504 3 687
1528 Sykkylven 7 613 6 232
1531 Sula 9 407 7 701
1532 Giske 8 466 6 930
1535 Vestnes 6 965 5 702
1539 Rauma 7 040 5 763
1547 Aukra 3 528 2 888
1554 Averøy 5 801 4 749
1557 Gjemnes 2 650 2 169
1560 Tingvoll 3 034 2 484
1563 Sunndal 7 004 5 734
1566 Surnadal 5 917 4 844
1573 Smøla 2 139 1 751
1576 Aure 3 486 2 854
1577 Volda 10 411 8 523
1578 Fjord 2 530 2 071
1579 Hustadvika 13 301 10 888
1804 Bodø 52 398 42 893
1806 Narvik 21 740 17 796
1811 Bindal 1 422 1 164
1812 Sømna 1 990 1 629
1813 Brønnøy 7 883 6 453
1815 Vega 1 195 978
1816 Vevelstad 463 379
1818 Herøy 1 789 1 464
1820 Alstahaug 7 449 6 098
1822 Leirfjord 2 298 1 881
1824 Vefsn 13 276 10 868
1825 Grane 1 488 1 218
1826 Hattfjelldal 1 288 1 054
1827 Dønna 1 379 1 129
1828 Nesna 1 747 1 430
1832 Hemnes 4 436 3 631
1833 Rana 26 145 21 402
1834 Lurøy 1 882 1 541
1835 Træna 424 347
1836 Rødøy 1 216 995
1837 Meløy 6 270 5 133
1838 Gildeskål 1 955 1 600
1839 Beiarn 1 010 827
1840 Saltdal 4 669 3 822
1841 Fauske 9 683 7 927
1845 Sørfold 1 930 1 580
1848 Steigen 2 598 2 127
1851 Lødingen 2 023 1 656
1853 Evenes 1 356 1 110
1856 Røst 487 399
1857 Værøy 710 581
1859 Flakstad 1 261 1 032
1860 Vestvågøy 11 492 9 407
1865 Vågan 9 621 7 876
1866 Hadsel 8 048 6 588
1867 Bø 2 568 2 102
1868 Øksnes 4 419 3 617
1870 Sortland 10 542 8 630
1871 Andøy 4 618 3 780
1874 Moskenes 1 011 828
1875 Hamarøy 2 723 2 229
3001 Halden 31 299 25 622
3002 Moss 49 576 40 583
3003 Sarpsborg 57 121 46 760
3004 Fredrikstad 82 598 67 615
3005 Drammen 101 641 83 204
3006 Kongsberg 27 717 22 689
3007 Ringerike 30 732 25 157
3011 Hvaler 4 669 3 822
3012 Aremark 1 327 1 086
3013 Marker 3 600 2 947
3014 Indre Østfold 44 992 36 831
3015 Skiptvet 3 816 3 124
3016 Rakkestad 8 243 6 748
3017 Råde 7 549 6 180
3018 Våler 5 772 4 725
3019 Vestby 18 097 14 814
3020 Nordre Follo 59 592 48 782
3021 Ås 20 154 16 498
3022 Frogn 15 960 13 065
3023 Nesodden 19 658 16 092
3024 Bærum 128 108 104 870
3025 Asker 94 581 77 425
3026 Aurskog-Høland 17 507 14 331
3027 Rælingen 18 556 15 190
3028 Enebakk 11 097 9 084
3029 Lørenskog 42 101 34 464
3030 Lillestrøm 86 322 70 664
3031 Nittedal 24 308 19 899
3032 Gjerdrum 6 921 5 666
3033 Ullensaker 40 025 32 765
3034 Nes 23 258 19 039
3035 Eidsvoll 25 646 20 994
3036 Nannestad 14 358 11 754
3037 Hurdal 2 844 2 328
3038 Hole 6 804 5 570
3039 Flå 1 046 856
3040 Nesbyen 3 260 2 669
3041 Gol 4 616 3 779
3042 Hemsedal 2 492 2 040
3043 Ål 4 688 3 838
3044 Hol 4 420 3 618
3045 Sigdal 3 472 2 842
3046 Krødsherad 2 213 1 812
3047 Modum 14 132 11 569
3048 Øvre Eiker 19 568 16 018
3049 Lier 26 950 22 061
3050 Flesberg 2 704 2 214
3051 Rollag 1 388 1 136
3052 Nore og Uvdal 2 423 1 983
3053 Jevnaker 6 879 5 631
3054 Lunner 9 028 7 390
3401 Kongsvinger 17 796 14 568
3403 Hamar 31 379 25 687
3405 Lillehammer 28 209 23 092
3407 Gjøvik 30 409 24 893
3411 Ringsaker 34 822 28 505
3412 Løten 7 640 6 254
3413 Stange 21 043 17 226
3414 Nord-Odal 5 004 4 096
3415 Sør-Odal 7 956 6 513
3416 Eidskog 6 126 5 015
3417 Grue 4 572 3 743
3418 Åsnes 7 196 5 891
3419 Våler 3 619 2 963
3420 Elverum 21 143 17 308
3421 Trysil 6 613 5 413
3422 Åmot 4 307 3 526
3423 Stor-Elvdal 2 372 1 942
3424 Rendalen 1 757 1 438
3425 Engerdal 1 268 1 038
3426 Tolga 1 563 1 279
3427 Tynset 5 559 4 551
3428 Alvdal 2 435 1 993
3429 Folldal 1 524 1 248
3430 Os 1 901 1 556
3431 Dovre 2 538 2 078
3432 Lesja 1 970 1 613
3433 Skjåk 2 181 1 785
3434 Lom 2 214 1 812
3435 Vågå 3 590 2 939
3436 Nord-Fron 5 695 4 662
3437 Sel 5 686 4 655
3438 Sør-Fron 3 107 2 543
3439 Ringebu 4 389 3 593
3440 Øyer 5 107 4 181
3441 Gausdal 6 079 4 976
3442 Østre Toten 14 979 12 262
3443 Vestre Toten 13 447 11 008
3446 Gran 13 631 11 158
3447 Søndre Land 5 570 4 560
3448 Nordre Land 6 595 5 399
3449 Sør-Aurdal 2 930 2 399
3450 Etnedal 1 260 1 031
3451 Nord-Aurdal 6 377 5 220
3452 Vestre Slidre 2 116 1 732
3453 Øystre Slidre 3 240 2 652
3454 Vang 1 574 1 288
3801 Horten 27 423 22 449
3802 Holmestrand 24 857 20 348
3803 Tønsberg 56 581 46 318
3804 Sandefjord 64 019 52 406
3805 Larvik 47 439 38 834
3806 Porsgrunn 36 496 29 876
3807 Skien 55 080 45 089
3808 Notodden 12 996 10 639
3811 Færder 26 975 22 082
3812 Siljan 2 362 1 934
3813 Bamble 14 053 11 504
3814 Kragerø 10 422 8 532
3815 Drangedal 4 051 3 316
3816 Nome 6 500 5 321
3817 Midt-Telemark 10 334 8 459
3818 Tinn 5 652 4 627
3819 Hjartdal 1 566 1 282
3820 Seljord 2 902 2 376
3821 Kviteseid 2 436 1 994
3822 Nissedal 1 444 1 182
3823 Fyresdal 1 269 1 039
3824 Tokke 2 177 1 782
3825 Vinje 3 707 3 035
4201 Risør 6 801 5 567
4202 Grimstad 23 645 19 356
4203 Arendal 45 039 36 869
4204 Kristiansand 111 646 91 394
4205 Lindesnes 23 069 18 884
4206 Farsund 9 681 7 925
4207 Flekkefjord 9 049 7 408
4211 Gjerstad 2 442 1 999
4212 Vegårshei 2 122 1 737
4213 Tvedestrand 6 045 4 948
4214 Froland 5 980 4 895
4215 Lillesand 11 137 9 117
4216 Birkenes 5 224 4 276
4217 Åmli 1 822 1 491
4218 Iveland 1 337 1 094
4219 Evje og Hornnes 3 627 2 969
4220 Bygland 1 145 937
4221 Valle 1 169 957
4222 Bykle 941 770
4223 Vennesla 14 838 12 146
4224 Åseral 931 762
4225 Lyngdal 10 445 8 550
4226 Hægebostad 1 683 1 378
4227 Kvinesdal 5 957 4 876
4228 Sirdal 1 805 1 478
4601 Bergen 283 780 232 304
4602 Kinn 17 163 14 050
4611 Etne 4 066 3 328
4612 Sveio 5 774 4 727
4613 Bømlo 12 006 9 828
4614 Stord 18 873 15 450
4615 Fitjar 3 175 2 599
4616 Tysnes 2 898 2 372
4617 Kvinnherad 13 089 10 715
4618 Ullensvang 11 052 9 047
4619 Eidfjord 903 739
4620 Ulvik 1 078 882
4621 Voss 15 795 12 930
4622 Kvam 8 480 6 942
4623 Samnanger 2 503 2 049
4624 Bjørnafjorden 24 976 20 445
4625 Austevoll 5 254 4 301
4626 Øygarden 38 487 31 506
4627 Askøy 29 634 24 259
4628 Vaksdal 3 940 3 225
4629 Modalen 391 320
4630 Osterøy 8 104 6 634
4631 Alver 29 325 24 006
4632 Austrheim 2 877 2 355
4633 Fedje 551 451
4634 Masfjorden 1 678 1 374
4635 Gulen 2 294 1 878
4636 Solund 783 641
4637 Hyllestad 1 317 1 078
4638 Høyanger 4 089 3 347
4639 Vik 2 627 2 150
4640 Sogndal 11 833 9 687
4641 Aurland 1 763 1 443
4642 Lærdal 2 133 1 746
4643 Årdal 5 178 4 239
4644 Luster 5 177 4 238
4645 Askvoll 3 017 2 470
4646 Fjaler 2 818 2 307
4647 Sunnfjord 22 059 18 058
4648 Bremanger 3 604 2 950
4649 Stad 9 471 7 753
4650 Gloppen 5 881 4 814
4651 Stryn 7 153 5 855
5001 Trondheim 205 337 168 090
5006 Steinkjer 24 240 19 843
5007 Namsos 15 131 12 386
5014 Frøya 5 196 4 253
5020 Osen 950 778
5021 Oppdal 7 009 5 738
5022 Rennebu 2 464 2 017
5025 Røros 5 580 4 568
5026 Holtålen 1 985 1 625
5027 Midtre Gauldal 6 235 5 104
5028 Melhus 16 841 13 786
5029 Skaun 8 370 6 852
5031 Malvik 14 190 11 616
5032 Selbu 4 070 3 332
5033 Tydal 765 626
5034 Meråker 2 411 1 974
5035 Stjørdal 24 204 19 814
5036 Frosta 2 633 2 155
5037 Levanger 20 161 16 504
5038 Verdal 14 989 12 270
5041 Snåsa 2 060 1 686
5042 Lierne 1 340 1 097
5043 Røyrvik 465 381
5044 Namsskogan 837 685
5045 Grong 2 362 1 934
5046 Høylandet 1 233 1 009
5047 Overhalla 3 869 3 167
5049 Flatanger 1 101 901
5052 Leka 562 460
5053 Inderøy 6 801 5 567
5054 Indre Fosen 10 037 8 216
5055 Heim 5 930 4 854
5056 Hitra 5 102 4 177
5057 Ørland 10 337 8 462
5058 Åfjord 4 279 3 503
5059 Orkland 18 260 14 948
5060 Nærøysund 9 648 7 898
5061 Rindal 2 002 1 639
5401 Tromsø 76 993 63 027
5402 Harstad 24 771 20 278
5403 Alta 20 803 17 029
5404 Vardø 1 996 1 634
5405 Vadsø 5 717 4 680
5406 Hammerfest 11 372 9 309
5411 Kvæfjord 2 829 2 316
5412 Tjeldsund 4 217 3 452
5413 Ibestad 1 334 1 092
5414 Gratangen 1 085 888
5415 Lavangen 1 023 837
5416 Bardu 3 985 3 262
5417 Salangen 2 128 1 742
5418 Målselv 6 609 5 410
5419 Sørreisa 3 469 2 840
5420 Dyrøy 1 086 889
5421 Senja 14 767 12 088
5422 Balsfjord 5 584 4 571
5423 Karlsøy 2 199 1 800
5424 Lyngen 2 758 2 258
5425 Storfjord 1 855 1 519
5426 Kåfjord 2 068 1 693
5427 Skjervøy 2 906 2 379
5428 Nordreisa 4 863 3 981
5429 Kvænangen 1 189 973
5430 Kautokeino 2 894 2 369
5432 Loppa 858 702
5433 Hasvik 992 812
5434 Måsøy 1 216 995
5435 Nordkapp 3 124 2 557
5436 Porsanger 3 950 3 233
5437 Karasjok 2 632 2 155
5438 Lebesby 1 295 1 060
5439 Gamvik 1 130 925
5440 Berlevåg 949 777
5441 Tana 2 877 2 355
5442 Nesseby 906 742
5443 Båtsfjord 2 210 1 809
5444 Sør-Varanger 10 101 8 269
SUM 5 374 995 4 400 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00