Historisk arkiv

Regjeringen setter ned utvalg som skal se på generalistkommunesystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det viktigste for regjeringen er at alle får tilbud om likeverdige tjenester, uavhengig av hvor i landet man bor. Da må vi være åpne for å vurdere hvordan vi best kan organisere oss, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Det norske kommunesystemet er basert på generalistkommuneprinsippet, som innebærer at alle kommuner har de samme oppgavene uavhengig av størrelsen på, og antall innbyggere i, kommunen. Nå vil regjeringen sette ned et utvalg som skal se på generalistkommunesystemet.

– Utvalget skal kartlegge og vurdere hvordan generalistkommuneprinsippet fungerer i møte med fremtidens velferdssamfunn, slik at vi får et kunnskapsgrunnlag til å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i kommunesystemet i fremtiden, sier Astrup.

Bakgrunnen er at norske kommuner er svært forskjellige når det gjelder blant annet folketall, bosettingsmønstre, befolkningssammensetning og geografi. Dermed har de ulike forutsetninger for å ivareta funksjonene som generalistkommune.

– 120 kommuner har under 3000 innbyggere. Befolkningsnedgang og aldring i befolkningen gjør at noen av disse kommunene trolig vil få utfordringer med å levere tjenester av høy kvalitet i fremtiden. Samtidig kan det hende at andre kommuner har evne til å løse flere oppgaver enn de gjør i dag. Jeg ser frem til å få utvalgets vurdering av generalistkommunesystemet, sier Astrup. 

Utvalgets mandat og sammensetning vil bli klart i løpet av høsten 2020.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00