Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nytt forskningssenter om bolig og velferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved OsloMet skal etablere et nytt senter for forskning om bolig og velferd. Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold.

− De aller fleste bor trygt og godt, men ikke alle har det slik. Vi vet at bolig og boforhold har stor betydning for den enkelte og for samfunnet, men det er lite kunnskap om hva boforhold har å si for hvordan det går for folk på andre områder i livet. Derfor vil vi nå skaffe mer kunnskap, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Etableringen av et nytt forskningssenter legger til rette for et solid fagmiljø for bolig- og velferdsforskning, som kan gi ny kunnskap på feltet. NOVA skal samarbeide med Institutt for samfunnsforskning, Frischsenteret, FAFO (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning), Nordlandsforskning, Nord Universitet og VID vitenskapelige høyskole.

− Ny kunnskap og forskning på sammenhengen mellom bolig og velferd, gir oss bedre grunnlag for å videreutvikle de boligsosiale virkemidlene og gjøre dem mer treffsikre, sier Astrup.

Langsiktig forskning om bolig og velferd er ett av tiltakene i den nasjonale strategien Alle trenger et trygt hjem (2021-2024). Forskningssenteret skal bygge opp kunnskap om sammenhengene mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold, og boligens betydning for arbeid, helse, utdanning og andre velferdsområder. Senteret skal stimulere til nye forskningssamarbeid og øke interessen for forskning om bolig og velferd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir forskningssenteret en kontrakt på inntil 7,5 millioner kroner i tre år, med mulighet for forlengelse i fem år.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00