Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet tildeler 10,3 millioner kroner til livssynsnøytrale seremonirom i 2014. Mesteparten av midlene går til fem fylkeskommuner som er med i en prøveordning for å tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonirom i fylket. De fem fylkeskommunene er Oslo, Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag og Troms.

I tillegg har Kulturdepartementet lyst ut midler til planlegging eller etablering av seremonirom utenfor de fem fylkene som er med i prøveordningen.

-  Søknadene viser at det er behov for å etablere livssynssnøytrale seremonirom i kommunene. Tilskuddene legger til rette for lokale tilpasninger, sier kulturminister Torhild Widvey.

Kulturdepartementet gitt tilskudd til følgende prosjekter:

  • 500 000 kroner til Skien kirkelige fellesråd til utsmykning og oppgradering av Gjerpen kapell og Nordre kapell som allerede brukes som livssynsnøytrale seremonirom
  • 500 000 kroner til Vestfold krematorium som planlegger et interkommunalt livssynsuavhengig seremonirom i Sandefjord i forbindelse med bygging av nytt krematorium
  • 1 million kroner til Helgeland krematorium som planlegger et livssynsnøytralt seremonirom i tilknytning til et nytt krematorium for regionen som etter planen skal ligge i Mosjøen.
  • 1 million kroner Røyken kommune som skal bygge nytt kirke- og kulturhus og etablere et livssynsnøytralt seremonirom med inntil 400 sitteplasser i bygget
  • 500 000 kroner til Arendal kommune som skal istandsette Barbu kapell som et nytt livssynsnøytralt seremonirom i Arendal