Historisk arkiv

Full momskompensasjon for idrettsanlegg i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 48,1 mill. kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette innebærer at alle godkjente søkere i 2015 vil få full innvilgelse av godkjente søknadsbeløp.

Finansminister Siv Jensen og kulturminister Thorhild Widvey hilser på ishockey-barn i Manglerud Ishall.
Finansminister Siv Jensen og kulturminister Thorhild Widvey i Manglerud Ishall. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

-Regjeringens forslag til tilleggsbevilgning betyr 100 % innvilgelse av alle de 407 godkjente søknadene i 2015. Dette vil ha stor betydning for idrettslag og foreninger over hele landet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Liste med den opprinnelige avkortningen, nå får alle fullt søknadsbeløp: Lotteri- og stiftelsestilsynets søkerliste for 2015 sortert på fylke og kommune

-Idrettsanlegg er avgjørende for å kunne skape aktivitet i lokalsamfunnene i Norge. Lokale idrettslag og foreninger bidrar i stor grad til bygging av anlegg. For Regjeringen er det viktig å skape gode rammebetingelser for de lagene og foreningene som påtar seg slike anleggsinvesteringer, sier statsråd Thorhild Widvey.

- Den store økningen i søknadsbeløp de siste par årene viser at kompensasjonsordningen imøtekommer et stort behov. For Regjeringen har det høy prioritet å ivareta en god ordning for søkerne, sier statsråd Widvey.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2015 utbetalt 123,8 mill. kroner i kompensasjon, fordelt på 407 søknader. Samlet godkjent søknadsbeløp var 171,9 mill. kroner. Regjeringens forslag om en tilleggsbevilgning på 48,1 mill. kroner vil gi alle godkjente søkere full innvilgelse av godkjente søknadsbeløp.