Historisk arkiv

Etablering av stiftelsen Artica Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet etablerer sammen med Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge den nye stiftelsen Artica Svalbard som skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.

Bildet viser Kulturminister Linda Hofstad Helleland, Marit Reutz, kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord
F.v. Kulturminister Linda Hofstad Helleland, styreleder Marit Reutz, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord. Foto: Ketil Frøland, Kulturdepartementet

Stiftelsen Artica Svalbard skal ha flere formål:

  • Bidra til å utvikle det norske kunst- og kulturfeltet ved at kunstnere innen alle sjangre kan skape og formidle kunst;
  • Styrke den kulturelle og kreative næringen på Svalbard og generelt øke interessen for Svalbard som destinasjon;
  • Ha en internasjonal og arktisk orientering og gjennom offentlige arrangementer bidra til å fokusere på og diskutere nordområdenes betydning.

- Jeg håper at kulturarbeidere og kunstnere fra alle felt skal hente inspirasjon fra Svalbards unike natur. Sammen med de private medstifterne ønsker vi å øke den internasjonale interessen for Svalbard og nordområdene, og å bidra til utviklingen av det norske kunstfeltet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Svalbard er en viktig del av Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norges satsingsområde. Vi tror etableringen vil skape viktig næringsutvikling, samtidig som Svalbard blir satt på den globale agendaen på helt nye områder, sier styreleder Marit Reutz.

- Stiftelsen Fritt Ord ser frem til å bidra til spennende prosjekter og aktiviteter på Svalbard. Det gjelder innenfor kunstfeltet, men vi ønsker særlig å bidra til å fremme de kritiske, kunnskapsbaserte diskusjonene omkring utviklingen i nordområdene når det gjelder klima og politikk i bred forstand, sier Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås.

I Kulturdepartementets budsjett for 2017 er det foreslått 2,5 mill. kroner til satsingen – som skal sikre stiftelsens drift og administrasjon. I tillegg bidrar medstifterne Fritt ord og Kulturnæringsstiftelsen med tre mill. kroner hver over tre år til stiftelsens aktiviteter. Det samme gjør Sparebankstiftelsen DNB.

Styret for stiftelsen skal ved opprettelsen bestå av:

  • Jan-Frode Janson (styreleder)
  • Anne Katrine Dolven
  • Marit Anne Hauan
  • Kjetil Trædal Thorsen
  • Moa Björnson (fast møtende vara) 

Presentasjon av styremedlemmene

Jan-Frode Janson (f. 1969) fra Trondheim er utdannet økonom og har siden 2013 innehatt stillingen som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

A K (Anne Katrine) Dolven (f. 1953) er en flermedial kunstner bosatt i Lofoten som har stilt ut en rekke steder og vært innkjøpt til mange viktige institusjoner. Hun har bl.a. bidratt til utsmykking av kulturhuset Stormen i Bodø.

Marit Anne Hauan (f. 1955) er direktør ved Tromsø Museum. Hun er forsker ved Universitetet i Trømsø, og har publisert en rekke artikler samt en bok om gruveliv på Svalbard. Hauan har vært redaktør i flere tidsskrifter og for det Bragepris-belønnede tobindsverket Nordnorsk kulturhistorie.

Kjetil Trædal Thorsen (f. 1958) fra Karmøy er utdannet arkitekt og medgrunnlegger av arkitektkontoret Snøhetta.

Moa Björnson (f. 1985) er utdannet kaospilot og jobbet med kultur-næring, innovasjon og samfunnsutvikling i et nordisk perspektiv, siden 2015 i stillingen som utviklingssjef i Træna kommune, Nordland.