Historisk arkiv

Utvalg om søndagsåpne butikker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Det blir ingen endringer i lovverket som regulerer søndagshandelen. Regjeringen oppnevner et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker bredt. Utvalget skal ledes av fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. Utvalget får et bredt mandat og en bred sammensetning.

- Regelverket er ikke godt nok i dag, det må oppdateres, gjøres enklere og mer rettferdig både for forbrukerne og næringslivet. Flere og flere nordmenn bestiller varer på nett og får levert dagligvarene på døren hjemme.  Det betyr at bransjen møter tøffere konkurranse som etterhvert kan få betydning for arbeidsplasser i dagligvarebransjen. Vi må tilpasse lovverket om søndagsåpne butikker til tiden vi lever i, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det er stort behov for en gjennomgang av lovverket som regulerer søndagshandelen. Faste utsalgssteder skal holde stengt på søndager og andre hellig- og høytidsdager. Det er samtidig en rekke unntaksregler for bestemte typer butikker, slik som mindre dagligvarebutikker, hagesentra og utsalgssteder på typiske turiststeder. Dette skaper konkurransevridninger mellom ulike typer butikker. Over tid endres forbruksmønsteret og folks handlevaner. Netthandel har for eksempel blitt mer og mer vanlig, og slike endringer er med på å utfordre dagens regulering. Dette skal utvalget nå se nærmere på.

Utvalget er i statsråd i dag oppnevnt med følgende medlemmer: 

 1. Erling Lae, fylkesmann, Tønsberg
 2. Harald Jachwitz Andersen, direktør Virke, Oslo
 3. Gunhild Sun Bellsli, markedssjef, Røros
 4. Beate Milford Berrefjord, nestleder, Bergen
 5. Carin Blom, detaljhandelsanalytiker, Stockholm, Sverige
 6. Nils-Henrik M. von der Fehr, professor, Hurdal
 7. Gyrid Berge Giæver, seniorrådgiver, Tromsø
 8. Kristina Hansen, ordfører, Nordkapp
 9. Bjørn Næss, administrerende direktør NHO Handel, Oslo
 10. Filip Rygg, leder og konsulent, Frogner
 11. Trine Lise Sundnes, LO, forbundsleder Handel og Kontor, Oslo
 12. Terje Søviknes, ordfører, Os
 13. Ragnar Wiik, leder, Lillestrøm
 14. Ståle Økland, forsker og forfatter, Oslo

Utvalget skal levere sin utredning høsten 2017.

Utvalgets mandat (.pdf)