Historisk arkiv

Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Søknadsportalen for stimuleringsordningen åpnet i dag. Kulturrådet skal utbetale 500 millioner kroner for å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren.

– Jeg er imponert over hvor raskt Kulturrådet har klart å få dette på plass!
På rekordtid har Kulturrådet fått opp ordningen og de skal nå komme fort i gang med søknadsbehandlingen. Her drar alle gode krefter sammen for å få hjulene i gang og utbetalingene skal komme fortløpende og raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Nå oppfordrer jeg alle arrangører til å gjennomføre arrangementene og ikke avlyse! Jeg håper og tror mange vil søke, både bredden av arrangører over hele landet, og ikke minst menighetsrådene, slik at vi nordmenn kan få flest mulig julekonserter over hele landet og best mulig julestemning frem mot jul. For vi trenger sannelig den koselige stemningen jula gir oss, sier Raja.

Kulturrådet skal fatte søknadsvedtak etter en helhetsvurdering. I vurderingen skal det legges vekt på formålet med tilskuddsordningen, med særlig vekt på god geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk, og at kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum.

Søkere fra hele landet skal få tildelt midler fra ordningen. Det skal gis tilskudd til et mangfold av sjangre, kulturuttrykk og aktører, og tilskuddene skal nå ulike publikumsgrupper gjennom arrangementene som får støtte. Kulturrådet skal ikke foreta kunstfaglige skjønnsvurderinger i forbindelse med denne ordningen.

Regjeringens mål med stimuleringsordningen er å bidra til å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren.

– Dette betyr mer aktivitet, mer jobb, og mer lønn til dem som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsvei. Denne ordningen vil gi mange gode kunst- og kulturopplevelser over hele Norge, og den vil bidra til en levedyktig kultursektor også etter at pandemien er over, sier Abid Q. Raja.

Stimuleringsordningen skal gjelde fra 1. oktober til 31. desember og vil dermed ha tilbakevirkende kraft.

Kulturrådet skal forvalte ordningen i samarbeid med Norsk filminstitutt.

Søknadsportalen på nettsiden til Kulturrådet