Historisk arkiv

Regjeringen tilpasser ordningene for kultursektoren i lys av smittesituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre. Samtidig er smittesituasjonen i Norge så alvorlig at flere ser seg nødt til å avlyse sine arrangementer. Derfor utvider vi kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Etter en forverring av smittesituasjonen i Norge innførte regjeringen strammere pålegg for arrangementer. Enkelte kommuner, som Oslo og Bergen, har innført enda strengere krav enn de statlige. Derfor gjør regjeringen nå kompensasjonsordningen gjeldende for alle arrangementer som må avlyses på grunn av offentlige restriksjoner.

– Regjeringen stiller opp for kultursektoren. I tillegg til å tilpasse kompensasjonsordningen ut året, foreslår vi nå at deler av bevilgningen til stimuleringsordningen i 2021 kan brukes til å gi kompensasjon, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Jeg vil holde et særskilt øye med at ordningene treffer underleverandørene både i år og til neste år. Hvis vi skal ha en kultursektor i ypperste verdensklasse også etter pandemien, må vi være sikre på at vi har med oss alle ledd, avslutter Raja.

Det er Kulturrådet som forvalter ordningene, les mer ordningene på deres nettsider: https://www.kulturradet.no/korona

Alle endringene gjøres med forbehold om godkjenning av ESA.