Historisk arkiv

Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren er godkjent av ESA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Justeringen og forlengelsen av stimuleringsordningen for frivillighetssektoren er godkjent av ESA. Til sammen 1,45 milliarder kroner er satt av til ordninger som dekker merkostnader og mindreinntekter frivilligheten og idretten har som følge av koronapandemien.

- Jeg er glad for at ESA har godkjent justeringen og forlengelsen av ordningen og at vi straks kan åpne for søknader. Dette er med på å gi forutsigbarhet og trygghet for frivilligheten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Stimuleringsordningen som nå er godkjent av ESA gjelder for perioden 1. januar – 31. august. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen dessuten å bevilge 370 millioner kroner til støtteordninger for idrett og frivillighet for september og oktober.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil publisere søknadsskjema og oppdatert informasjon på sine nettsider i løpet av fredag 21. mai. Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis.

- Justeringen som nå er gjort gir organisasjonene bedre dekning for bortfalte inntekter enn det som var tilfellet før endringen. Da ordningen ble utarbeidet forventet vi en gradvis gjenåpning av samfunnet denne våren, og ordningen skulle bidra til å stimulere til aktivitet som var tilpasset smittevernsrestriksjonene. Dette har ikke slått til, og derfor har vi justert ordningen for å gi mer tilpasset støtte til organisasjonene, sier kultur- og likestillingsministeren.

Ordningene for idrett og frivillighet

For 2021 er det etablert to stimuleringsordninger for idrett og frivillighet. Det er satt av til sammen 1,45 milliarder kroner til disse ordningene fra 1.1 2021 til 31.8. 2021. Regjeringen har i RNB foreslått å bevilge ytterligere 370 millioner kroner for september og oktober:

  1. En tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi. Denne er rettet inn mot toppidretten og omfatter for senior nivå: seriespill i øverste divisjon i lagidretter samt i nest øverste divisjon i fotball for menn, Norgesmesterskap i alle idretter, landskamper, EM og VM, Europa- og verdenscup og arrangementer av liknende status.

    Denne ordningen er i drift.

  2. En stimuleringsordning for frivillighetssektoren (inkluderer også idrett). Det gis blant annet støtte til utvikling av nye tilbud til medlemmene og befolkningen, ekstrakostnader organisasjonene har til smittevernstiltak eller tilskudd til engangskostnader for å omstille virksomheten. 255 millioner kroner er allerede fordelt fra denne ordningen til mer enn 20 000 lag og foreninger basert på opplysninger fra momskompensasjonsordningen.

Endringene som er godkjent av ESA gjelder den søknadsbaserte delen av ordningen, som nå i større grad gir dekning for inntektsbortfall.   

  • Organisasjonene vil fortsatt ha muligheten til å søke om merkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbud og til å tilpasse aktivitetene til smittevernsrestriksjonene.
  • I tillegg dekkes mindreinntekter fra arrangement og annen spesifisert aktivitet. Her vil sammenligningsgrunnlaget være tilsvarende arrangement og aktivitet i en normalsituasjon. Det er en dekningsgrad på 70 prosent ved helt eller delvis gjennomførte arrangement og annen spesifisert aktivitet og 50 prosent for avlyste arrangement og annen spesifisert aktivitet.

Lotteri- og stiftelsestilsynets informasjonsside