Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om Mattilsynet sin rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene - utfyllende opplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har utfyllende opplysninger til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om Mattilsynet sin rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene.

Skriftlig besvarelse av spm. nr 146 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad - Kan statsråden gjøre rede for Mattilsynets rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene - utfyllende opplysninger

Jeg viser til spørsmål fra representanten Pollestad om Mattilsynets rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene.

I etterkant av mitt brev til Stortinget av 23. oktober 2020 har Mattilsynet orientert meg om at de har gitt oss feil informasjon på to punkter som jeg la til grunn i mitt svar. Jeg ser derfor behov for å rette opp informasjonen som framkom.

Det fremgår av mitt svar at "en av Mattilsynets avdelinger i juni 2020 fikk en forespørsel fra Norsk Kylling om å delta i et møte som Norsk Kylling og Animalia skulle ha med et dansk foretak, som vurderte å bytte til en saktevoksende kyllinghybrid i Danmark."

Møtet det refereres til, som Norsk Kylling inviterte Mattilsynets inspektør til å delta på, ble avholdt 28. mai og ikke i juni som jeg opplyste om i mitt tidligere svar til Stortinget. Brevet som Mattilsynets inspektør skrev ble sendt med e-post til Norsk Kylling 27. mai. Det ble så datert 4. juni, ferdigstilt og ekspedert av saksbehandler 8. juni og journalført 9. juni. Siden brevet er datert 4. juni 2020, regnet Mattilsynet med at møtet var i juni. Det var først da det kom konkret spørsmål fra Nationen 27. oktober om hvilken dato møtet ble avholdt, at feilen ble oppdaget.

Det har i tillegg oppstått en misforståelse fra Mattilsynets side, om hvem som skulle delta på det omtalte møtet som Norsk Kylling og Animalia skulle ha. Det viser seg at det ikke skulle delta en dansk aktør, men i dialogen mellom Norsk Kylling og Mattilsynets inspektør ble det nevnt at en dansk aktør vurderte overgang til en mer saktevoksende hybrid. Som tidligere kjent deltok ikke Mattilsynet på møtet, og var dermed heller ikke kjent med hvem som faktisk deltok.

Jeg beklager at det første svaret mitt inneholdt faktafeil.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad