Historisk arkiv

Trebroer for millioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Da Landbruks- og matdepartementet rundt årtusenskiftet etablerte en egen satsing på økt bruk av tre var (og er) visjonen at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny bruk av tre. For trebroer kan man nå med en viss rett si at man er svært nær denne visjonen.

Da Landbruks- og matdepartementet rundt årtusenskiftet etablerte en egen satsing på økt bruk av tre var (og er) visjonen at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny bruk av tre. For trebroer kan man nå med en viss rett si at man er svært nær denne visjonen. 

De siste årene er det levert og under levering et stort antall trebroer – i alle størrelser, lengder og fasonger. Mange av prosjektene er naturlig nok knyttet til de mange og store samferdselsprosjektene som er under bygging landet rundt. 

Moelven er en av de store aktørene i dette markedet men opplever i økende grad konkurranse fra produsenter i utlandet. Selskapet er derfor spesielt fornøyd med at Moelven Limtre i det siste har vunnet anbudskonkurranser mot sterke utenlandske aktører. – Vi konkurrerer jo mot produsenter fra land i Baltikum, Tyskland og Østerrike. At totalpakka vår er bedre enn deres oppleves tilfredsstillende, sier direktør i Moelven Limtre Åge Holmestad. Men Moelvendirektøren tror ikke det er på pris Moelven slår konkurrentene. - Nøkkelen for oss ligger i sikkerhet på leveringer, kvaliteten på leveransene og å ta HMS-arbeid på alvor.

Trebro.
Trebro. (Leverandør: Moelven)

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren. 

- Et aktivt skogbruk gir fornybart råstoff i form av blant annet bygningsmaterialer. Vi bør bruke mest mulig av tømmeret i skogen til å bygge flotte og miljøvennlige bolighus, forretningsbygg og broer. Det er en mer bærekraftig bruk av skogen enn å la den stå og råtne på rot, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Bruk av tre i nye byggeprosjekter, slik vi nå ser konkrete eksempler på landet rundt, er bra for verdiskaping, bosetting og miljø, sier Listhaug. 

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet.