Historisk arkiv

Ulsmåg skole Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nye Ulsmåg skole på Nesttun i Bergen bygges i massivtreelementer og limtre.

Det er kun heissjakten og en mur mot løsmasser på skolens bakside som er av betong. Ellers er alle bærevegger av massivtreelementer og dekkene av trebjelkelag dekket med finér. 

Entreprenøren NCC er begeistret over materialvalget. Distriktssjef Christian Flølo Geithus går så langt som å kalle tre fremtidens materiale og forteller at de forbereder liknende anbud på et tilsvarende bygg, helt og holdent i tre. 

Bergen kommune var i utgangspunktet ikke interessert i tre i bærende konstruksjoner, men ble overbevist av det Tønsbergbaserte arkitektfirmaet Ola Roald Arkitektur. Nå ser kommunen Ulsmåg skole som et pilotprosjekt for å samle erfaring og de vurderer tre som spesielt godt egnet for skolebygg. Det rekkes fram at materialet puster, gir bedre inneklima og at treet i motsetning til gips gir en opplevd kvalitet hos brukerne. 

Også i forhold til vedlikehold anser Bergen kommune at massivtre står seg langt bedre enn andre materialer. 

Ulsmåg skole vil få et bruttoareal på ca 8500 m2 og er bygget for 600 elever. 

Ulsmåg skole, Bergen.
Ulsmåg skole, Bergen. (Arkitekt: Ola Roald AS. Entreprenør: NCC Construction)

Les mer om prosjektet hos:

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren. 

- Et aktivt skogbruk gir fornybart råstoff i form av blant annet bygningsmaterialer. Vi bør bruke mest mulig av tømmeret i skogen til å bygge flotte og miljøvennlige bolighus, forretningsbygg og broer. Det er en mer bærekraftig bruk av skogen enn å la den stå og råtne på rot, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Bruk av tre i nye byggeprosjekter, slik vi nå ser konkrete eksempler på landet rundt, er bra for verdiskaping, bosetting og miljø, sier Listhaug. 

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet.

Ulsmåg skole, Bergen.
Ulsmåg skole, Bergen. (Arkitekt: Ola Roald AS. Entreprenør: NCC Construction)