Historisk arkiv

328 nye studentboliger i massivtre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Halden står 208 nye studentboliger klare til nytt studentinnrykk i høst. Ytterligere 120 blir ferdige til studiestart høsten 2015.

I Halden står 208 nye studentboliger klare til nytt studentinnrykk i høst. Ytterligere 120 blir ferdige til studiestart høsten 2015. 

Prosjektet er utført med bærekonstruksjoner i massivtre, og vil arkitektonisk ha ett formspråk som utrykker dette, samtidig som det understreker miljøprofilen prosjektet har. Bruk av tre er et nasjonalt satsingsområde, Studentsamskipnaden i Østfold har i tillegg til pris lagt stor vekt på miljø og bærekraft ved valg av byggemetode. Det påpekes også at massivtre gir et godt innemiljø og at studentboliger har mange inn- og utflyttinger og at dette gir store belastninger på overflater.I Halden har det derfor vært viktig å forstå materialenes livssyklus og velge materialer som er bestandige og tåler hard bruk over tid. 

De 328 studentboligene er fordelt på 4 blokker som hver er på 4 – 6 etg. Totalt har det gått med ca 1000 m3 trelast i de to første blokkene. Dette gir en CO2 – effekt tilsvarende 500 biler som kjører 20.000 km hver i ett år. Montasjetid trekonstruksjon pr blokk var kun 3 uker og vekten av prosjektet kun ca 30 prosent av tradisjonelt bygg i stål og betong.

Prosjektet er oppført med passivhusstandard.

Studentbolig Remmen Halden.
Arkitekt er BAS arkitekter as i Sarpsborg. Prosjektleder/utvikler hsr vært Lars Erik Borge i iTRE as og totalentreprenør Ove Skår as. Lokal tredriver/samarbeidspartner har vært Bjørn Lier, Trebruk as.
Studentboliger Remmen Halden. Arkitekt er BAS arkitekter as i Sarpsborg. Prosjektleder/utvikler hsr vært Lars Erik Borge i iTRE as og totalentreprenør Ove Skår as. Lokal tredriver/samarbeidspartner har vært Bjørn Lier, Trebruk as. (Foto: Bjørn Lier, Trebruk as. Arkitekt: BAS Arkitekter AS, Sarpsborg)

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren. 

- Et aktivt skogbruk gir fornybart råstoff i form av blant annet bygningsmaterialer. Vi bør bruke mest mulig av tømmeret i skogen til å bygge flotte og miljøvennlige bolighus, forretningsbygg og broer. Det er en mer bærekraftig bruk av skogen enn å la den stå og råtne på rot, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Bruk av tre i nye byggeprosjekter, slik vi nå ser konkrete eksempler på landet rundt, er bra for verdiskaping, bosetting og miljø, sier Listhaug. 

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet.