Historisk arkiv

Ser på muligheten for mer korndyrking i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Korndyrking har tradisjonelt ikke hatt noen stor plass i nordnorsk landbruk. Hvilke sorter kan brukes i nord, hva er stivelsesinnhold i kornet og holder det til å produsere matkvalitet? Dette er forhold som forskerne nå har funnet ut mer om.

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi ved Holt i Tromsø har vært med som norsk partner i det nordatlantiske prosjektet ”Northern Cereals - new opportunities”, der også Island, Orknøyene, Færøyene og Newfoundland deltar. 

Hovedprosjektet har kartlagt forholdene for kornproduksjon i nord med hovedvekt på bygg, og det er utført dyrkingsforsøk med fem ulike sorter. Kvalitetstesting av bygg-sortene har vært gjort for å bedømme egnethet til mat- og drikkeproduksjon. 

Bygg dyrket fram i Pasvik.
Bygg dyrket fram i Pasvik. Foto: Norsk Landbruksrådgivning, Finnmark