Historisk arkiv

Urbant landbruk engasjerer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De siste årene har interessen for dyrking av mat økt i Oslo, Trondheim, Bergen og i flere andre byer og tettsteder i Norge . Urbant landbruk har etablert seg som et begrep i media og i offentligheten.

I Oslo har ulike satsinger og tiltak over tid bidratt til at stadig flere byboere ønsker å dyrke grønnsaker, bær og frukt til eget forbruk på parseller, pallekarmer i parker i egen hage.

Urbant landbruk består av toeler:

  1. Tradisjonell gårdsdrift i urbane områder som leverer varer og tjenester direkte til byens eller tettstedets befolkning.
  2. Dyrkingsaktiviteter uten direkte næringsøkonomisk betydning, som ofte har et sosialt formål i tillegg til lokal matproduksjon. 

Urbant landbruk kan bidra til kunnskapsutveksling mellom landbruket og bybefolkningen, utvikling av gode møteplasser mellom bonde og forbruker i byen, utvikling og styrking av nettverk mellom bonde og forbruker, og kan gi landbruket flere muligheter som tjenesteleverandør til urbane strøk.

Bonde Jens Peder Nielsen og elev fra Natur videregående skole bak plogen.
Bonde Jens Peder Nielsen og elev fra Natur videregående skole bak plogen. Foto: Andreas Capjon