Historisk arkiv

Global Forum for Food and Agriculture

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltok i helgen på det årlige ministermøtet om matsikkerhet i Berlin i tilknytning til Grüne Woche.

Dale pekte på antibiotikaresistens som en stor utfordring for landbrukssektoren og viste til det viktige arbeidet internasjonalt på dette området. Han understreket særlig at antibiotikabruk må begrenses til behandling og ikke brukes rutinemesssig til forebygging av sykdom. Et annet viktig prinsipp er at veterinærer som forskriver antibiotika ikke må ha en økonomisk interesse av dette. 

Budskapet om å bekjempe antibiotikaresistens ble reflektert i erklæringen fra møtet som de 65 landbruksministrene sluttet seg til.

I erklæringen anerkjenner landene behovet for handling mot antibiotikaresistens som en del av tiltak for å bedre global matsikkerhet. WHOs overordnede handlingsplan "One health" og FAOs arbeid som en del av dette utgjør rammeverket for det globale samarbeidet knyttet til antibiotikaresistens i landbruket.

Pressekontakter i Landbruks- og matdepartementet er

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.  

Website: The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).
Website: The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).