Historisk arkiv

Økologiregelverket – Noreg aksepterer innlemming i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i brev til EU-kommissær Phil Hogan varsla at Noreg vil akseptere EU sitt økologiregelverk utan tilpassingar når det gjeld krav til underlag i sauefjøs og merking av geografisk opphav på økologiske produkt.

– Det viste seg umogeleg å få dei tilpassingane vi ønskte. Eg er skuffa over at EU ikkje viser større fleksibilitet, slik at økologiregelverket kan ta omsyn til regionale forskjellar, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

EU sitt økologiregelverk frå 2007 og 2008 er enno ikkje innlemma i EØS-avtalen. Dette førte til at Kommisjonen i juli i år konkluderte med at vi ikkje lenger kunne merke norsk økologisk laks som økologisk i EU-marknaden, sjølv om den er produsert med dei same regelverkskrava som i EU. 

– Regjeringa er oppteken av å ta vare på interessene både for fisk og landbruk. Når det ikkje lukkast å få tilpassingar, har vi gitt EU-kommisjonen beskjed om at vi vil akseptere at regelverket blir innlemma i EØS-avtalen utan tilpassingar for å legge til rette for at norsk økologisk laks fortsatt kan omsetjast i EU-marknaden, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

– Jeg har godt håp om at vi nå snart kan få norsk økolaks på plass i butikkhyllene i Frankrike og de delstatene i Tyskland hvor dette har vært et problem. Og at øvrige medlemsland ikke innfører importforbud.  Selv om den økologiske laksen utgjør en liten andel av produksjonen i Norge, har situasjonen vært vanskelig for de produsentene som er rammet. Det er viktig å understreke at norsk økologisk laks oppfyller alle EUs krav til økologisk produksjon. Striden som jeg nå håper vi får løst har dreid seg om at økologiregelverket ikke har vært en del av EØS-avtalen, sier fiskeriminister Per Sandberg. 

For at regelverket skal kunne bli tatt inn i EØS-avtalen må også Island gje sitt samtykke. Island har også ønske om tilpassingar til regelverket.